Brief curriculum vitae

Ing. Jan Mládek, CSc. is a czech economist and a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the CR for the South Bohemian region (since 26 October 2013). From 29 January 2014 till 28 February 2017 he was a Minister of Trade and Industry for the Czech Republic. Until 15 February 2014 he was Chairman of FONTES RERUM, a cooperative for economic, political and social studies.

He attended primary school in Dráchov and Veselí nad Lužnicí. He attended secondary school from 1975-1979 in Soběslav. He then went on to study at the Prague University of Economics (1979-1983) and spent two years at the Charles University Mathematics and Physics Faculty (1987-1989). He completed his post-graduate studies at the Prognostics Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences in April 1990. He performed his military service with the 91 Pontoon Regiment in Litoměřice during the period from 1983-1984. During the second half of the 1980s, he was an employee and intern at the Prognostics Institute of the CSAS, which at that time was headed by Prof. Valtr Komárek. From 1993-1998 he worked together with the Central European University in Prague/Budapest on studies addressing the transformation and privatisation process in post-communist countries in Central and Eastern Europe. He published a series of professional works both at home and abroad. He was twice appointed deputy minister: first from 1991-1992 at the Czechoslovak Federal Ministry of Economy and secondly at the Ministry of Finance of the CR (1999-2001). As Deputy Minister of Finance, he represented the Czech Republic at the International Monetary Fund in Washington. Between June 2002 and December 2005 he was a member of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament for the Social Democrats (ČSSD). As a South Bohemian deputy he was responsible for the Tábor and Český Krumlov districts. From 2005-2006 he was the Social Democrat Minister of Agriculture. Within the SD party itself, his primary role is Chairman of the National Economy Committee. In addition, from 2008-2009 he was the Director of the Masaryk Workers Academy, an institution loosely affiliated with the Social Democrat Party. He has been a member of the Social Democrats since 1995. Prior to this, from 1987-1989, he was a member of the Czech Communist Party (KSČ). In the first half of 2009, as Chairman of the Law, Solidarity and Information civil association, he published the newspaper Literární noviny. Until 27 January 2014 he was also Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Czech Post Office (Česká pošta) state enterprise.

Jan Mládek (*1.6.1960 Jindřichuv Hradec) speaks English, Russian and Polish. He is married to his wife Mary and they have five children. He comes from the South Bohemian municipality of Dráchov.

Publications

Mládek, J. (1985): Ekonometrická analýza trhu alkoholických nápojů v ČSSR 1960-1984. Ekonomicko-matematický obzor 21, č. 4, str. 429 - 443
Mládek, J. (1987): Shortage – the Barrier of Modeling Consumption in Centrally Planned Economy. Ekonomicko-matematický obzor 23, č. 2, str. 156 - 170
Mládek, J. (1988): Globální rovnováha na vnitřním trhu. Politická ekonomie 36, No. 9, str. 971-980
Mládek, J. (1989): Selected Problems of Modeling Consumption in a CPE: the Case of Czechoslovakia 1955-1986. Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas 13, č. 2, Mnichov, str. 195 - 205
Delpeuch, J-L., Mládek, J. (1992): Potřeba definovat konkrétní odpovědnost. Hospodářské noviny 36, č. 107, 3.6.1992
Mládek, J. (1992):: Některé otevřené problémy ekonomické transformace ČSFR. Revue obchodu, průmyslu a hospodářství 17, č. 7, strana 3
Mládek, J. (1993): The Different Paths of Privatization (Czechoslovakia 1990 - ?) in: Earle, J.; Frydman, R.; Rapacyznski, A. (eds.): Privatization in the Transition to a Market Economy; Pinter Publishers, Londýn, Velká Británie, 1993, str. 121 - 146
Hashi I., Mládek, J. (1993): Voucher Privatization, Investment Funds and Corporate Governance in Czechoslovakia, British Review of Economic Issues 15, č. 37, říjen 1993, str. 67 - 96
Mládek, J. (1994): Voucher Privatization in the Czech Republic and Slovakia, in: Mass Privatization – An Initial Assessment, OECD, Paříž, 1994
Mládek, J. (1994): Czech Privatization Process: Time for Corporate Governance, Forschungsbericht 9410, Ludwig Boltzmann Institut, Německo, 18 stran
Dlouhý, V., Mládek, J. (1994): Privatization and Corporate Control in the Czech Republic, Economic Policy, Lundy, prosinec 1994, str. 155 - 170
Machovec, K., Mládek, J. (1997): Ve sporu o důchody jde o zodpovědnost. MF Dnes, strana 13
Jansta, M., Machovec, K., Mládek, J. (1997): Důvěru v kapitalismus bude muset obnovit ČSSD. MF Dnes, strana 13
Mládek, J. (1997): Nemohoucnost v proexportní politice. Hospodářské noviny, strana 9
Mládek, J. (1997): Český kapitálový trh potřebuje koncentraci obchodování. Hospodářské noviny
Jansta, M., Mládek, J. (1997): Kde se stala chyba II. - Opoziční pohled na příčiny ekonomických problémů. RESPEKT, strana 6
Mládek, J. (1997): Is Czech Voucher Privatization a Success? Transitions, str. 92 - 95
Mejstřík, M., Mládek, J. (1997): The Privatization Process in East-Central Europe – Evolutionary Process. Kluwer Academic Publishers, USA
Hashi, I., Mládek, J. (2000): Fiscal and Regulatory Impediments to the Entry of New Firms in Five TR, Journal of East-West Business, Haworth Press, Binghamton NY, USA, str. 59 – 94
Mládek, J. (2001): Hospodářský růst a veřejné rozpočty, Trend č. 3, ročník 8, červenec 2001
Mládek, J. (2001): Národní kapitalismus v Čechách a co sním dál? Respekt č. 10.9.2001
Mládek, J. (2002): Kupónová privatizace: politický úspěch, ekonomické selhání, sborník Centra pro ekonomiku a politiku
Mládek, J. (2003): Kdo neodjel, volil komunisty, Respekt 28.1.2003, str.8
Mládek, J. (2003): Kousnutí do kyselého jablka, Literární noviny, červenec 2003
Mládek, J. (2003): Reforma veřejných financí: těžká zkouška pro ČSSD, Trend č. 5, ročník 10, říjen 2003, str. 9
Mládek, J. (2004): Nalejme si čistého vína aneb o hospodářské politice ČR v 21. století, Trend č. 4, ročník 11, strana 3
Mládek, J. (2005): Rovná daň – pohled domácí – český, Právo, 21.5.2005, strana 23
Mládek, J. (2006): Budoucnost českého venkova je EAFRD, Právo, 31.1.2006, strana 13
Mládek, J. (2007): Přijměme euro už v roce 2012, Hospodářské noviny 22.2.2007