Výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace 2015

9.12.2015 | Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí

Konference se zaměřením na úspěchy končícího operačního programu a jeho zhodnocení, stejně jako na využití poznatků načerpaných za roky implementace pro úspěšnou realizaci projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Mezi přednášejícími jsou zástupci MPO, Agentury CzechInvest a jiných ministerstev, Úřadu vlády a sociálních partnerů. Jako host úvodní slovo přednese ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek.

Konference je určena stávajícím i budoucím potenciálním příjemcům podpory, tj. podnikatelským subjektům, inovačním a poradenským centrům, ale i zástupcům vysokých škol a představitelům svazů a asociací.