27 otázek a odpovědí pro Britské listy

8.10.2013 | Otázky a odpovědi

Vážení kandidáti ČSSD za Jihočeský kraj, prosím o vyplnění přiložených otázek, výsledky zveřejním na Britských listech, E-republice, facebook.com/Krouzkujte a dalších místech. Děkuji Ing. Viktor Vereš

Tazatel

Vážení kandidáti ČSSD za Jihočeský kraj,

prosím o vyplnění přiložených otázek, výsledky zveřejním na Britských listech, E-republice, facebook.com/Krouzkujte a dalších místech.

Děkuji Ing. Viktor Vereš

Otázky a odpovědi

Vážený pane Vereši,

zde jsou moje odpovědi na Vaše otázky:

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Jsem pro přijetí zákona o obecném referendu, aby se voliči mohli přímo vyjádřit k některým důležitým otázkám, pokud tuto myšlenku podpoří dostatečné množství občanů. Nejsem pro přímou volbu starostů.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano, jsem pro odkrytí vlastnických struktur akciových společností.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Když jsem čelil jako ministr zemědělství mediální štvanici, kterou organizoval pan Pitr a bránil jsem definitivnímu ukradení 4 mld. Kč, které stát půjčil Setuze.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti – ušetří na úplatcích)

Ano, protože nedělám věci, které bych nebyl schopen veřejně vysvětlit, a pokud člověk vše veřejně vysvětlí, není vydíratelný.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Udělám vše pro minimalizování škod plynoucích z tzv. církevních restitucí.

Poznámka V. Vereš: Proplacení církevních restitucí (59 miliard + inflace) proběhlo na základě neověřeného soupisu církví, navíc jeho ocenění firma Ernst & Young označila za předražené, více v analýze NFPK a na webu Stop církevním restitucím. Vydávání nemovitostí je rovněž bez ocenění a soudní kontroly, navíc když jiným právnickým osobám nebylo vráceno až na řídké výjimky nic. Dle studie Univerzity Karlovy měla církev dokonce naprostou většinu vydávaného majetku jen ve správě a plně jej nevlastnila! Pokud budou takto vytunelovány stovky miliard, zhorší se zdravotní péče, nebude dost peněz na policii atd.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

Poznámka V. Vereš: Evropský stabilizační mechanizmus slouží k ochraně bank, aby neměly ztrátu za špatně napůjčované miliardy Řecku, Španělsku, Itálii a dalším státům.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, poslanecká imunita má platit na činnost spojenou s výkonem politické funkce.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jsem proti zvyšování daňového zatížení zaměstnanců, je 5. největší v EU. Na straně druhé některé jiné daně musí nahoru: DPPO, DPFO pro osoby s příjmem nad 100 000 Kč a daně majetkové. Velkou výzvou bude zlepšení výběru daní, aby platili všichni, kterým to ukládá zákon.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Odchod z eurozóny by patrně prospěl některým okrajovým zemím. Musel by však být provede organizovaně, tedy po dohodě s EK a ECB. Pro ČR naopak předpokládám vstup v letech 2019-2021, jsme totiž v jádru EU a vstup je pro nás výhodný.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Miloše Zemana jsem volil v druhém kole presidentské volby a vyjádřil jsem podporu této volbě v Deníku a Haló novinách před druhým kolem.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

V Boha spíše nevěřím, ale nemohu vyloučit, že existuje. Nicméně pokud existuje, tak si myslím, že nepotřebuje drahé prostředníky mezi sebou a věřícími, tedy církve.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Nominálně jsem podle křtu římský katolík, ale necítím se být členem této církve a neangažuji se.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?

Nejdůležitější jsou pro mne zájmy občanů a ne majetkové zájmy marginálních institucí.

15) Pro jakou formu regulace interupcí jste? (Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)

Interupce by měla být ta nejkrajnější varianta, měla by se zlepšit osvěta a prevence nežádoucího početí a tedy potřeby používat interrupce.

16) Jste proti „interrupční“ pilulce?

Ne.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

V zásadě ano, a pokud ne v některých případech, tak by ta oblast měla být jasně vymezená a být malá.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Rómů z ČR?

Rozhodně ne. Prvním předpokladem pro řešení integrace Rómů je opuštění myšlenky, že problém někam vyvezeme, z města či ze země…

23) Jste pro snížení hranice 5 % nutné pro vstup do Parlamentu?

Spíše ano, český parlament měl mít původně limit pro vstup 3 % a FS mělo mít 5 %. Bylo by vhodné otevřít debatu, zda hranice pro vstup do odvětví parlamentních stran, tedy 5 % hlasů není příliš vysoká.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."? (Zdroj: http://umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/volby-psm-a-chovna-zvirata nebo http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-Predvolebni-kampan-se-vede-v-duchu-soudruha-Gottwalda-286706)

Pana kardinála mi začíná být líto, stal se z něho realitní magnát a nemá moc věřících. Může se mu stát, že jeho církev skončí jako Československá strana socialistická, která měla hodně majetku a i nějaké voliče. Časem přišla o voliče a nakonec i o majetek. Vždycky jsem si myslel, že církve jsou o Bohu, věřících, solidaritě a lásce. Ale asi jsem se mýlil.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Optimální by byl model USA. Tam mají církve plnou svobodu, ale fungují za své, byť tedy mají nějaké daňové úlevy.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Stát by měl umožnit církvím působit v nemocnicích a armádě, pokud prokážou, že tam mají nějaké věřící či alespoň klienty, kteří mají o jejich služby zájem. Měli by ovšem tuto službu dělat za své.

Jan Mládek
stínový ministr financí ČSSD

Nejnovější články