BBC

1.12.2005 | Rozhovory | Autor: BBC

Když 10. listopadu premiér Jiří Paroubek oznámil, že novým ministrem zemědělství bude poslanec ČSSD Jan Mládek, pronesl i tato slova: JIŘÍ PAROUBEK: V tuhle chvíli my potřebujeme někoho, kdo přijde do toho resortu zvnějšku. Podle mého názoru...

Podle ministra zemědělství Jana Mládka postup Pozemkového fondu v kauze spekulativních převodů pozemků prověří forenzní audit.

Když 10. listopadu premiér Jiří Paroubek oznámil, že novým ministrem zemědělství bude poslanec ČSSD Jan Mládek, pronesl i tato slova:

JIŘÍ PAROUBEK: V tuhle chvíli my potřebujeme někoho, kdo přijde do toho resortu zvnějšku. Podle mého názoru potřebujeme někoho, kdo přijde do toho resortu zvnějšku a napraví tam ty vztahy, dokončí ty věci v té personální obměně.

Konstatoval 10. listopadu premiér Jiří Paroubek. Na mysli měl především personální situaci na Pozemkovém fondu a také na Podpůrném garančním rolnickém a lesnickém fondu. Jaké personální změny bude nový ministr zemědělství Jan Mládek považovat za konečné? Nejen o tom bude následujících třicet minut. Před námi je půlhodina otázek a odpovědí, od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Hostem v parlamentním studiu BBC je dnes ministr zemědělství České republiky Jan Mládek. Přeji vám hezký, dobrý den do Poslanecké sněmovny. Vítejte v BBC.

Dobré odpoledne.

Už máte, pane ministře, napsán rezignační dopis na pozici poslance Poslanecké sněmovny?

Bylo mi doporučeno, že lepší bude, když tuto informaci sdělím přímo sněmovně, což má stejnou validitu jako onen dopis. Ten dopis se má používat pouze v případě, že se poslanec nemůže dostavit do sněmovny.

Kdy oznámíte Poslanecké sněmovně, že jako ministr zemědělství budete rezignovat na poslanecký mandát?

Chtěl jsem to udělat po schválení rozpočtu, ale po projednání technických detailů to udělám až na samém konci zítřejšího zasedání Poslanecké sněmovny zítra odpoledne.

Už tak brzo?

Ano.

A vy jste, pokud se nemýlím, tak už naznačoval, tuším, bylo to loni na jaře, že poslanecká práce není to pravé ořechové. Co především vás, řekněme, nebaví na práci poslance, že opouštíte Poslaneckou sněmovnu?

Já bych začal z druhé strany a pozitivně a spolu s básníkem - vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Ale prostě zjistil jsem, že nejsem úplně ten správný osobnostní typ na práci poslance, to je celé.

Počkejte, jaký osobnostní typ ... jakým osobnostním typem musí člověk být, aby zjistil, že je typem na práci poslance?

Musí to být především člověk, který má obrovskou trpělivost vysedávat ve výborech, hádat se o půl věty, hledat trpělivě ... trpělivě konsensus. To je trochu pro mě obtížné. A hlavně možná ještě vůbec nejtěžší pro mě je skutečně zabývat se detailem.

Vaše rozhodnutí, jak jsem říkal, opustit poslaneckou lavici není nové, naznačoval jste, že nebudete kandidovat do Poslanecké sněmovny v červnových volbách v roce 2006. Už máte jasnou představu, co budete dělat po volbách v červnu 2006?

Jasnou ... jasnou představu mám, akorát to má dvě větve. Buď sociální demokracie vyhraje volby a bude mi nabídnuto exekutivní místo, pak zvážím jeho přijetí, nebo se něco z toho nesplní a já půjdu pracovat do soukromého sektoru, to je velmi jednoduché.

Když mluvíte o tom, že v případě, že by sociální demokracie vyhrála volby v červnu příštího roku a bylo by vám nabídnuto místo ministra, pochopil jsem správně, že se považujete za exekutivní typ, že se vám funkce ministra líbí a přijde vám lepší než pozice poslance.

Řekněme, že mi vyhovovala i funkce náměstka ministra.

I náměstka ministra? A jaké ministerstvo by se vám líbilo? Zemědělství, či ministerstvo financí, kde jste náměstkoval za Pavla Mertlíka?

Já bych tuto otázku s dovolením přešel.

Jisté je, že před sebou máte teď půl roku v pozici českého ministra zemědělství. Po zhruba třech týdnech, respektive čtrnácti dnech, co jste ministrem zemědělství, co zatím vidíte z pozice, vaší pozice ministra zemědělství, za nejobtížnější na vašem úřadu?

No, nejobtížnější samozřejmě je vyřešení oněch dvou úkolů, které mám, to jest vyřešit problém jeden, který se jmenuje Pozemkový fond, a druhý, který se jmenuje PGRLF-Setuza. Byť musím říci, že tyto dva problémy se bezprostředně netýkají ... to není hlavní činnost ministerstva zemědělství, ale v této chvíli je to priorita.

A pokud byste měl tyto dva problémy nechat stranou, protože o nich převážně bude dnešní Interview BBC, tak byste zmínil jaké jiné problémy, krom Pozemkového fondu a Podpůrného lesnického rolnického a garančního fondu?

No, hlavním problémem je hledání místa českého zemědělství uvnitř Evropy. Protože pro naše zemědělce, naše zpracovatele potravin ... teprve dnes jim dochází fakt, že již nejsme v zemi, která se prostírá od Aše do Českého Těšína, to že je náš národní trh, ale že jsme ... že žijeme v zemi, která má hranice od Brestu do Brestu a že to přináší ... že ten svět je poněkud jiný, složitější.

Pokud byste měl být konkrétnější a převést to do srozumitelné řeči?

No, znamená to například konkrétně pro české zemědělce, že je daleko intenzivnější konkurence například s polskými farmáři a zpracovateli.

Teď se dostaneme k těm dvěma problémům, o kterých jste mluvil. Když vás premiér Jiří Paroubek 10. listopadu se rozhodl jmenovat, respektive navrhnout prezidentu republiky vaše jmenování ministrem zemědělství, krom jiného pronesl i tato slova:

JIŘÍ PAROUBEK (zvukový záznam): Pan inženýr Mládek sice není odborníkem v oblasti zemědělství, ale je člověk, který prokázal v minulosti, že je schopným ekonomem teoretickým i praktickým, že je vlastně systémovým inženýrem, že je manažerem. V tuhle chvíli my potřebujeme někoho, kdo přijde do toho resortu zvnějšku, podle mého názoru potřebujeme někoho, kdo přijde do toho resortu zvnějšku a napraví tam ty vztahy, dokončí ty věci v té personální obměně v orgánech Pozemkového fondu, ale také Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, kde v poslední době došlo k některým kontroverzním rozhodnutím, které se vyvíjely mimo, řekněme, dosah ministra Zgarby.

10. listopad a slova premiéra Jiřího Paroubka. Prezidium Pozemkového fondu na svém pondělním jednání jmenovalo tři nové členy výkonného výboru fondu. Výbor, ze kterého byla kvůli aféře s převody půdy spekulantům odvolána polovina z deseti členů, je tak po doplnění opět usnášeníschopný a může přijímat rozhodnutí. Pane ministře, jaké další kroky ve stabilizaci Pozemkového fondu a jeho jednotlivých orgánů ještě bude nutné podle vašeho názoru především uskutečnit?

No, především bude nutné uskutečnit jednu důležitou věc, to jest obměnu prezidia Pozemkového fondu. Vláda již na návrh minulého ministra rozhodla o odvolání všech stávajících členů prezidia Pozemkového fondu, včera na můj návrh schválila kandidáty, kteří by měli nahradit stávající členy prezidia. Bohužel díky napjatému programu sněmovny se tento bod odvolání nedostal na pořad ve středu, dneska v podstatě sněmovna nezasedala. Předpokládám, že zítra odpoledne se dostane na pořad bod odvolání členů prezidia. A myslím, že po deseti letech, po deseti dnech, pardon, je ta lhůta, kdy bude moci proběhnout volba nových členů prezidia.

Můžete prozradit, jak jste volil klíč kandidátů členů prezidia Pozemkového fondu, který ve středu schválila vláda? Vy stále ještě jste zatím ta jména neřekl. Můžete říci, koho navrhujete do prezidia Pozemkového fondu?

Já jsem ... já jsem to udělal tím způsobem, že jsem oslovil ministry a předsedu zemědělského výboru, aby navrhli jaksi svého zástupce do prezidia Pozemkového fondu, tak aby tam byly zastoupeny ty resorty, které mají nějaké spojení na Pozemkový fond, nebo mají nějaký průnik své činnosti s Pozemkovým fondem. A tento seznam vláda odsouhlasila. Já teď se neodvažuji to přesně odrecitovat, protože samozřejmě zhruba ty jména vím, ale nerad bych komolil jména.

Můžete ale některá výrazná, známá jména, jsou-li mezi těmi kandidáty?

Ano. Je tam náměstek ministra průmyslu, pan Šurman, poradce prvního náměstka ministra financí, pan Doruška, bývalý ... bývalý poslanec, pan Huml a některá další jména.

Jsou to tedy straničtí lidé.

Byla samozřejmě určitá snaha o depolitizaci. Já myslím, že se částečně povedla, nicméně ty lidi doporučili ministři, kteří představují nějaké politické strany.

Nemyslíte ale, pane ministře, že může takový seznam, z toho, jak jste prozradil ta tři jména, narazit na opozici? Že zkrátka se vám nepodařilo odpolitizovat prezidium Pozemkového fondu?

Já samozřejmě nemohu vyloučit, že bude diskuse, že bude možná i živá diskuse, ale předpokládám, že nakonec tito lidé budou odhlasováni.

Vy jste řekl, že jste oslovil ministry. Ti ministři jsou převážně tedy za sociální demokracii, jsou to členové vládní koalice. Jednoduchá námitka, proč jste neoslovil opozici, která také má co mluvit do Pozemkového fondu, protože volí členy prezidia Pozemkového fondu.

Já jsem sice neoslovil opozici přímo, nicméně předseda zemědělského výboru navrhl jednoho opozičního poslance.

Můžete říct jeho jméno?

Ano. Doktor Petr Braný.

A toho ... je to poslanec, jen pro úplnost, Občanské demokratické strany a ten je ...

Mýlíte se, pane redaktore, je to poslanec KSČM.

Tak promiňte. To znamená, že i on je na tom seznamu.

Ano.

Proč tam není nikdo z občanských demokratů?

Byl tam jeden poslanec za občanské demokraty a jeho činnost nebyla zrovna přínosem.

Počkejte, tak to znamená, že úplně vyloučíte ODS z možnosti navrhnout někoho do prezidia Pozemkového fondu?

Je to trochu jinak. V ideálním případě by to mělo být tak, že vysloveně politické figury by měly být v dozorčí radě, protože ten Pozemkový fond má poměrně složitou řídící strukturu, kde je pět členů a každý z nich je reprezentantem jedné z parlamentních stran. A tam, byť budu ... to je zase trochu jiná kapitola, budu navrhovat odvolání zástupce ODS, ale předpokládám, že ODS navrhne jiného svého člověka, který bude mít přístup k materiálům skrze dozorčí radu Pozemkového fondu.

Když jste řekl, že depolitizace orgánů Pozemkového fondu ... že to byla jedna z věcí, které jste chtěl provést, jste si tedy nyní z toho, co jste nám prozradil o kandidátech na členy prezidia Pozemkového fondu, tedy vědom, že to je poloviční zatím úspěch?

Já si nemyslím, že to je poloviční úspěch, to musí posoudit posluchači. Je tam ... bude tam jeden aktivní poslanec v tom prezidiu.

Tedy člen KSČM.

Ano.

Prezidium vás v pondělí zmocnilo, abyste požádal prostřednictvím vlády Nejvyšší kontrolní úřad o provedení kontroly letošních převodů náhradních pozemků podle zákona o půdě. Kdy, pane ministře, předložíte ten návrh vládě?

To teď neumím přesně říct, ale to je otázka maximálně několika týdnů, než bude zpracován příslušný materiál, puštěn do systému a vláda se s ním bude zabývat.

Ptám se proto, že z toho, co v Interview BBC řekl před týdnem prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, tak takovéto kontroly na objednávku podle jeho názoru nic neřeší. Navíc když se vlády, ať už tato nebo především vlády předchozí, neřídí svými vlastními usneseními, která přijmou v souvislosti s kontrolami NKÚ, František Dohnal narážel na kontroly například ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, ale i na Pozemkovém fondu. Poslechněme si jeho slova.

FRANTIŠEK DOHNAL (zvukový záznam): To je velmi podobná situace. I k tomu existuje nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který má také ukládací část a ta také nebyla splněna tehdy. Ale to je jiná kapitola. Ale můžeme se, já nevím, dostat k podobným záležitostem, nebo k podobné otázce ve chvíli, když se budete ptát, proč Nejvyšší kontrolní úřad mnohem více, hlouběji a systematičtěji nesledoval, já nevím, výdaje na obranu nebo nákup strategických letounů a podobně.

Konstatoval před týdnem v Interview BBC prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Jednoduchá otázka na ministra zemědělství České republiky Jana Mládka, hosta Interview BBC. Nebylo by spíš na místě než prostřednictvím vlády požádat Nejvyšší kontrolní úřad o kontrolu konkrétně toho letního převodu pozemků, na kterém pravděpodobně ... s největší pravděpodobností vydělali spekulanti, nebylo by lepší prověřit si dřívější kontroly NKÚ v Pozemkovém fondu, usnesení vlády, která k tomu byla přijata, a jejich neplnění?

Já bych nerad, abysme tu debatu převedli do polohy, do jaké míry jsou respektovány závěry NKÚ. Já bych chtěl říct něco jiného, proč se to prezidium i to stávající rozhodlo schválit něco takového, jako požádat skrze vládu o kontrolu NKÚ. Protože my jsme projednávali zprávu kontrolní vnitřní z odboru, který tam existuje, kontrolním na Pozemkovém fondu a měli jsme z toho pocit, že jaksi ten úřad není schopen ... není schopen se s tím vypořádat svými vnitřními silami. Potom já mám pouze dvě možnosti, buď požádat NKÚ, což bude uděláno, a druhá věc je zkusit to skrze, bych tak řekl, businessové řešení, to jest forenzní audit, jako zjistit, kdo a kde pochybil.

Nebylo by lepší jíž tou druhou cestou? Když prezident NKÚ František Dohnal před týdnem v tomto studiu v souvislosti s Pozemkovým fondem, stejně jako se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou řekl, že za prvé ty kontrolní závěry by bylo možné skrze NKÚ dostat tak možná za třičtvrtě roku, za rok. A navíc NKÚ v souvislosti s množstvím kontrol, které dělá, by s největší pravděpodobností na takové kontroly jako ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, o kterou už vláda požádala, ale i v Pozemkovém fondu, že na ni de facto nemá kapacity?

Samozřejmě já jsem si vědom i těchto rizik a i toho, že když budu úspěšný a vláda podpoří můj návrh, tak NKÚ může zařadit tu kontrolu na konci příštího roku, což je pozdě. Takže od prezidia dostal pan předseda výkonného výboru též pokyn, aby zahájil ... aby oslovil čtyři největší auditorské firmy, které by měly udělat forenzní audit ve velmi krátké době.

To znamená, že vy osobně si také, řekněme, hodně slibujete od případného forenzního auditu, který se uskuteční na Pozemkovém fondu.

Samozřejmě jsou tam některá trestní oznámení a předpokládám, že bude také fungovat, pracovat Policie České republiky.

Ano. Když mluvíte o trestních oznámeních, pane ministře, jen pro úplnost, Pozemkový fond spravuje státní zemědělské nemovitosti, on čelí jako instituce kritice za to, že umožnil spekulantům získat ty lukrativní pozemky v okolí Prahy, dalších místech v České republice a dnes už bývalý ministr zemědělství, váš předchůdce Petr Zgarba podal dvě trestní oznámení, pokud se nemýlím. A vy jste před víc než týdnem uvedl, teď cituji doslova: "Budou podána trestní oznámení pravděpodobně na minimálně některé členy výkonného výboru Pozemkového fondu a možná i na členy prezidia, kteří se zúčastnili onoho hlasování a vytvořili podmínky pro ony skandální převody půdy." Konec citátu. Už máte jasno, kdy padnou další trestní oznámení?

My na tom pracujeme v této chvíli, protože on sice pan bývalý ministr podal trestní oznámení, ale přišel dopis z Policie České republiky s poměrně dlouhým seznamem, nebo žádost o doplnění mnoha informací. Takže ono je jednoduché podat trestní oznámení, ale je složitější dosáhnout nějakého výsledku.

Teď mluvíte o tom trestním oznámení, které, rozumím-li vám správně, s největší pravděpodobností bylo podáno na toho neznámého pachatele, což byla obecná formulace trestního oznámení, které podal váš předchůdce, ministr zemědělství Petr Zgarba.

Ano. My se k tomu postavíme čelem a ty materiály samozřejmě doplníme a podáme zřejmě i další trestní oznámení.

Můžete naznačit, na které členy Pozemkového fondu a kterých orgánů s největší pravděpodobností v dohledné době podáte trestní oznámení?

Zdá se být naprosto jisté, že bude podáno velmi konkrétní trestní oznámení na jednoho konkrétního člena výkonného výboru.

Můžete být konkrétní?

Já bych to radši řekl, až to bude vykonáno, než záměr. To je lepší nejprve udělat a pak říci.

Tak nám řekněte to jméno, když stejně víte, že to bude jeden konkrétní člen.

Ne, ne, ne, já dávám přednost nejprve konat a pak mluvit, ne obráceně.

A to trestní oznámení podáte kdy?

Je to otázka dní.

Bavíme-li se o spekulacích na Pozemkovém fondu, tak podstatné je také to, proč vlastně k nim došlo. Restituční tečka, to je ta věc, proč prezidium a výkonný výbor Pozemkového fondu v dřívější době, tedy konkrétně v létě, umožnily ten rychlejší převod pozemků. Protože restituční tečka se uskuteční k 31. prosinci letošního roku. V Poslanecké sněmovně neprošel návrh na prodloužení té takzvané restituční tečky, což, předpokládám správně, vy považujete za dobrou věc, že návrh ODS neprošel.

Ano, ale zároveň budu podporovat návrh, který kolegové zítra podají k jinému zákonu a který by umožnil určité změkčení té restituční tečky.

Teď vám ne zcela rozumím, můžete být konkrétnější, o jaký návrh jde a který bude podán?

Mohu. Ten ideový záměr je takový, že po Novém roce by ti restituenti, kteří touží po penězích, dostali hotové peníze od Pozemkového fondu. Ti, kteří by byli ochotni si koupit pozemky od Pozemkového fondu v méně privilegovaném režimu než dosud, tak by dostali sto šedesát procent toho nároku jako slevu.

A ten návrh podají poslanci v rámci poslanecké iniciativy.

Ano.

A budou to poslanci ČSSD a vy jste s nimi domluven.

Já bych to takhle neřekl. Tito poslanci dali aparátu ministerstva prověřit, jestli ten návrh je konzistentní, protože tyhle ty věci jsou složité a pak je poměrně snadné v těch návrzích udělat chybu.

A ten návrh bude podán tedy zítra a vy jej jako ministr zemědělství podpoříte.

Já si to ještě nechám potvrdit právníky ministerstva, pravděpodobně ano.

Vy jste, pane ministře, totiž mluvil také před časem o tom, že uvažujete o zvýhodnění restituentů v dražbách.

To je v podstatě ono.

To, co jste teďka nyní popsal. Napsala vám dopis senátorka Jitka Seitlová, která tvrdí, že i tato možnost pravděpodobně nepomůže těm oprávněným osobám, které mají nárok na tu restituci, ale spekulantům. Teď budu citovat ... budu citovat doslova. "Účast v dražbách předpokládá vlastní finanční vklad do dražební nabídky, přítomnost na dražebním jednání a profesní znalost celého procesu. Mnoho oprávněných osob ale nepodniká, nejsou zámožní a často jsou to naopak starší lidé důchodového věku." Schválení restituční tečky považuje tedy za chybné rozhodnutí, tvrdí Seitlová v dopise, který vám napsala. Co si myslíte o této argumentaci, že zvýhodnění restituentů při dražbách bude opět nahrávat spekulantům, jak tvrdí Seitlová?

Podívejte, já si myslím, že je třeba jasně říct, že celý ten systém byl špatný od samého počátku, zejména byla špatná ta změna, kterou prosadil poslanec Tlustý v roce devadesát tři, která umožnila přeprodávání těch restitučních nároků. Já si myslím, že tam byl ... daleko lepší řešení bylo v Maďarsku, kde v podobné situaci také kompenzovali bývalé vlastníky půdy, vydali jim restituční nároky, ale oni se potom účastnili různých soutěží o půdu jakoby s tím nárokem a neměli žádné přednostní právo ani na konkrétní půdu, ani v nějakém konkrétním katastru. To já si myslím, že bylo daleko elegantnější vyřešení onoho problému restitucí, kterému rozumím, protože kompenzovat bývalým vlastníkům jejich ztracenou půdu, to bylo nepochybně legitimní.

Teď mi ale odpovězte na tu otázku, kterou jsem kladl. Vy si nemyslíte, že tento váš postup a postup, který navrhnou poslanci v rámci poslanecké iniciativy v pátek v Poslanecké sněmovně a který vy s největší pravděpodobností podporujete, tak že opět bude nahrávat spekulantům a že to bude ...

Já si nemyslím, že by to extra nahrávalo spekulantům, protože i v těch nejlepších oblastech jako i tato výhoda šedesátiprocentní jim nepokryje jejich náklady. Protože oni spekulovali samozřejmě na něco úplně jiného, na ony čtyřistakrát větší výnosy, než byla cena, jako se povedlo bohužel u těch převodů. Takže já si nemyslím, že to je zvýhodnění spekulantů. A chtěl bych teda říct samozřejmě zodpovědně, že tady už nevidím žádné dobré řešení, ale domnívám se, že to je nejméně špatné řešení, to, co bude navrženo.

Když mluvíte o zmírnění restituční tečky, o zvýhodnění restituentů v těch dražbách a zároveň o tomto ...

Ale tam je třeba dodat jednu důležitou věc. Ti lidé nebudou mít přednost před nájemci půdy, to je důležitá změna, a budou pouze se ... odčítat jejich nárok od toho, co by zaplatili, a budou doplácet tu cenu penězi, pokud bude vyšší než jejich restituční nárok.

Můžete nám prozradit, jak dlouho byste rád v právním řádu nechal to změkčení restituční tečky, jak dlouho by ta poslanecká novela v tomto případě mohla platit?

Copak poslanecká novela může zůstat součástí právního řádu, může takzvaně vyhasnout, ale tato možnost by měla být tři roky a pak konec.

Další téma - onen lesnický, tedy státní Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, který je také, řekněme, žhavým bramborem, který vy jste jako ministr zemědělství zdědil. V souvislosti s tímto fondem se mluví především o kontrole nad potravinářskou firmou Setuza. Aby stát v ní měl alespoň jedenapadesátiprocentní podíl, protože teď má majoritní podíl firma Český olej, kterou zastupuje podnikatel Tomáš Pitr. Můžete říci, jakými kroky chcete dosáhnout v nejbližší době toho, aby stát získal opět majoritu v Setuze?

Ten vliv státu lze obnovit prostě tím, že stát má v tuto chvíli pohledávku čtyři celé jedna miliardy za podnikem, jehož čisté jmění je někde mezi miliardou a dvěma. Čili po vyřešení některých právních náležitostí by ho stát mohl dát do konkursu. Já si nemyslím, že to je dobré řešení, nicméně pod touto hrozbou by stávající vlastníci mohli přistoupit na ten kompromis, že oni sice nebudou mít většinový podíl, budou mít menšinový, ale ta firma nebude zadlužená a bude ji možné eventuálně prodat, nebo oni budou moci prodat ten svůj podíl, s čímž mají problémy, protože firmu, která má nevyřešené vztahy se státem takto hrubým způsobem, tu si žádná nadnárodní firma nekoupí.

Vy jste už koncem minulého týdne naznačil tu možnost poslat Setuzu do konkursu jako jeden z možných nátlakových prostředků vůči Českému oleji a současným privátním vlastníkům Setuzy. Už se vám od té doby, co jste začal mluvit o konkursu, ozvali?

Ano, už se ozvali a příští týden budou jednání.

To znamená, že příští týden se uskuteční jednání o tom, zda stávající vlastníci Setuzy budou ochotni přepustit jedenapadesátiprocentní ...

Já nevím, jestli o tomto, ale prostě proběhnout jednání o problémech společného zájmu. Protože je třeba říci, že sice vláda rozhodla, že ona pohledávka bude převedena z České konsolidační agentury na PGRLF, ale to dosud ještě neproběhlo, protože on ten proces vyžaduje nějaký čas.

Můžete být konkrétnější, kdy by se tedy s největší pravděpodobností mělo rozhodnout, nebo kdy vy jako ministr zemědělství České republiky byste rád viděl onen definitivní termín, kdy řeknete veřejnosti: "Nebyli jsme schopni se dohodnout se stávajícími vlastníky Setuzy, posíláme Setuzu do konkursu a je to možnost, jak opět stát může Setuzu ovládnout." Kdy je ten termín?

Pardon, pane redaktore, já vás musím trochu opravit. Pokud by stát poslal Setuzu do konkursu, což je to krajní řešení, tak to neznamená, že Setuzu ovládne. Tam bude vládnout správce konkursní podstaty a věřitelský výbor, kde bude mít samozřejmě zástupce státu eventuálně významné místo. Ale tak je to správně. A já pevně doufám, že něco takového nebude nutné a že dojde k dohodě.

A teď mi odpovězte na tu moji otázku. Kdy by se případně o tom konkursu podle vašeho názoru mělo rozhodnout? Kdy vy vidíte nejzazší termín dořešení problému Setuza?

Já bych byl rád, aby se vyřešilo v prvním čtvrtletí příštího roku, ale jak rychle, garanci za to dát nemůžu, protože PGRLF, ani ministerstvo není jediným hráčem v té věci.

Konstatuje ministr zemědělství České republiky Jan Mládek, kterému děkuji do parlamentního studia BBC. Děkuji za to, že si udělal třicet minut na tento pořad, a přeji vám hezký zbytek dne. Na shledanou.

Na slyšenou.

Nejnovější články