ČSSD a privatizace

12.2.1998 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Představitelé ČSSD se donedávna vyjadřovali k problematice privatizace velmi zdrženlivš. Ve volebním programu ČSSD jsme se toho o privatizaci příliš nedozvěděli. Tento přístup se ovšem změnil v prosinci1997, kdy PÚVV ČSSD schválilo stanovisko...

Představitelé ČSSD se donedávna vyjadřovali k problematice privatizace velmi zdrženlivš. Ve volebním programu ČSSD jsme se toho o privatizaci příliš nedozvěděli. Tento přístup se ovšem změnil v prosinci1997, kdy PÚVV ČSSD schválilo stanovisko k privatizaci, ve kterém je nejen kritika dosavadního vývoje privatizace v ČR, ale i naznačená cesta co dále. Šance na vítězství v předčasných volbách nutí ČSSD ke konkretizaci jejich postojů i v této oblasti.

Současná politicko-ekonomická situace v naší zemi je velmi složitá. Bývalá vláda V. Klause po nadějném začátku privatizace a vůbec transformace (vznik nových živností a malých podniků, malá privatizace a do značné míry i restituce) selhala při privatizaci, restrukturalizaci a správě středních a velkých podniků. Dnes se již občas připouštějí chyby při kuponové privatizaci. To je však poněkud zavádějící. Fatální chybou byla totiž teorie tzv. "rychlé privatizace" bez vytvoření správných mechanismů kontroly a zpětných vazeb (checks and balances).

Problémem totiž není jenom kuponová, ale i tzv. standardní privatizace (za peníze). V obou těchto případech dochází k převodu kontroly nad podniky bez dostatečného vlastního vkladu nabyvatelů (spoluúčasti na riziku), kteří kontrolují majetek, aniž si na něj vydělali. To je přímo pozvánka k rozkrádání a tunelování. Vláda V. Klause tuto chybu vůbec nechtěla přiznat a vláda Josefa Tošovského k tomu zřejmě nebude mít mandát a vůli. Jak říkával už John Kennedy: "Vítězství má mnoho otců a porážka je sirotek." Namísto toho diagnóza naší pravice je "dokončit a urychlit privatizaci", tedy jinými slovy pokračovat ve strategii, která přivedla naši ekonomiku na okraj propasti.

Co má v této situaci udělat ČSSD? Jejím úkolem je nyní postavit pozitivní alternativu této dosavadní strategii. Hlavním cílem ČSSD je pochopitelně obnovení trvale udržitelného růstu českého hospodářství, neboť jen tak bude možné postupně řešit nakupené sociální problémy. Což mimo jiné znamená přijmout jako hlavní princip respektování dosavadních výsledků privatizace za předpokladu, že při ní nedošlo k trestným činům. ČSSD bude mít zájem, aby se fungující segmenty ekonomiky (malé a střední podniky a zahraniční firmy) nadále rozšiřovaly a přibývaly k nim další.

Nejtěžším úkolem budoucí vlády vedené ČSSD bude pohnout s restrukturalizací, správou a privatizací větších podniků v oblasti zpracovatelského průmyslu (několik tuctů klíčových podniků - vlajkových lodí). Vláda Václava Klause vytvořila svojí činností-nečinností "nereflektovaný (nepřiznaný) státní kapitalismus". Státu zůstal velký vliv v komerčních bankách, skrze jejich investiční společnosti i v mnoha podnicích: k tomu přistupuje řada přímých státních podílů především ve velkých podnicích. Stát však hraje jako vlastník většinou úlohu mrtvého brouka, svá vlastnická práva nevykonává a tváří se, že to není jeho problém.

Nejnovější články