Dnes proběhlo druhé čtení k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

24.2.2017 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tento návrh zákona transponuje evropskou směrnici 2014/61/EU, jejímž cílem je snížit náklady na zavádění vysokorychlostního připojení, včetně řádného plánování, koordinace a snižování administrativní zátěže.

Zavádění pevných i bezdrátových vysokorychlostních sítí elektronických komunikací totiž vyžaduje značné investice, jejichž významnou část představují náklady na stavební práce. Opatření, jejichž cílem je zvýšit efektivitu využití existující infrastruktury, snížit náklady a zmenšit překážky při provádění nových stavebních prací, by měla poskytnout významný příspěvek k zajištění rychlého a rozsáhlého budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací za současného zachování účinné hospodářské soutěže, aniž by to mělo nepříznivý dopad na bezpečnost, zabezpečení a bezproblémový provoz existující veřejné infrastruktury.

Nejnovější články

Související články