Dokládají hospodářské výsledky za druhý kvartál konec recese?

4.9.2013 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Výsledky za druhý kvartál nesignalizují nutně konec recese, ale dávají šanci na obrat. A to je samo o sobě důležité. Ta naděje!

Výsledky za druhý kvartál nesignalizují nutně konec recese, ale dávají šanci na obrat. A to je samo o sobě důležité. Ta naděje! Samotná čísla nejsou nijak skvělá. Podle zpřesněných údajů ČSÚ z 3. září 2013 česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí o 0,6% vůči prvnímu čtvrtletní letošního roku, avšak klesla o 1,3% oproti druhému čtvrtletí roku 2012. Bližší pohled na čísla ČSÚ říká, že za růstem ve druhém čtvrtletí stojí především zlepšený export, který vzrostl meziročně o 2,0%. Oproti tomu výdaje na konečnou spotřebu vůči předchozímu čtvrtletní klesly o 0,5% a tvorba kapitálu se meziročně snížila o 12,6%.

Z výše uvedeného vyplývá i to co je třeba dělat. Naše země by neměla být vláčena konjunkturou na zahraničních trzích. Je třeba něco udělat, aby se zlepšila tvorba kapitálu a rostly výdaje na konečnou spotřebu.

V případě tvorby kapitálu by mělo být cílem získávání soukromých investorů, kteří budou investovat na území ČR. Historicky se osvědčila podpora investic zahraničních i domácích skrze agenturu CzechInvest. Činnost agentury bude nutno revitalizovat a nasměrovat ji opět k plnění toho základního úkolu – získávání soukromých investic do českého zpracovatelského průmyslu. Samozřejmě že revitalizovaný CzechInvest se musí také poučit z minulých zkušeností a více preferovat výroby s vysokou přidanou hodnotou, výroby s vysokým podílem vědy a výzkumu a také strategické služby. Veřejné výdaje mohou hrát v této oblasti jen omezenou roli, vzhledem k rozpočtovým omezením. Existuje však jedna výjimka – evropské strukturální fondy, které by mohly být klasickým Keynesiánským stimulem pro českou ekonomiku. Ovšem za předpokladu, že jejich čerpání nebude bolehlav jako dosud.

Pro podpoření konečné spotřeby domácností je zapotřebí přestat lidi strašit a vrátit jim víru v budoucnost. Poté domácí poptávka bude hnacím motorem české ekonomiky a ne jejím problémem.

Napsáno jako příspěvek do ankety newsletteru Institutu Václava Klause.

Nejnovější články