Etika v podnikání podléhá snahám o rychlé zisky

14.2.2001 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Myslím, že podnikatelé časem přijdou na to, že etiku podnikání mají prosazovat nikoliv kvůli abstraktním principům, ale kvůli sobě. Ministerstvo financí usiluje o transparentnost toků státních peněz...

Náměstek ministra financí Jan Mládek:

Myslím, že podnikatelé časem přijdou na to, že etiku podnikání mají prosazovat nikoliv kvůli abstraktním principům, ale kvůli sobě. Ministerstvo financí usiluje o transparentnost toků státních peněz. Na internetu jsou v obchodním rejstříku přehledy všech firem, které třeba jen zavadí o podnikání. Snažíme se dostat na internet také všechny podniky, které dostávají jakoukoliv dotaci. To má umožnit větší veřejnou kontrolu a malým a středním firmám to snižuje transformační náklady při ověřování kredibility obchodních partnerů. Významné pro podnikatelské prostředí budou dražby nemovitostí, které byly dány bankám jako zástavy. Z hlediska podnikatele to může být nepopulární, protože i když dosud nesplácel úvěr, nemovitost nepropadla. Nový zákon o dražbách umožní zlepšit tok peněz do ekonomiky, protože banky budou moci poskytovat úvěry malým a středním firmám s jistotou, že peníze dostanou zpět. Za poslední dva roky vláda dala jasný signál, že žádný podnik není dost velký, aby nemohl padnout. Konkursy a vyrovnání jsou standardní řešení, před kterými ale musí být vyzkoušeny všechny další metody, jako exekuce, vymáhání pohledávek a i dražby zastaveného majetku. Z počátku transformace bylo zdůrazňováno právo na ochranu vlastnictví, ale podceněno právo na vrácení peněz. Problém privatizace hlavně velkých podniků spočíval v tom, že subjekty se staly soukromé, ať už v kupónové privatizaci nebo prodejem lidem bez peněz. Fakticky ale byly závislé na úvěrech polostátních bank. Pokud firma vydělávala, vlastníci si rozdělovali zisky, jestliže ale nevydělávala, vytvářela klasifikované úvěry, které pak zaplatili daňoví poplatníci. A to je neetické. České podniky jsou závislé na bankovním úvěru, což je exces, který nemá obdoby ani v západních zemích, ani například v Polsku nebo v Maďarsku. Klíčovou otázkou je, jak zajistit, aby podniky byly daleko méně závislé na bankovních úvěrech.

Nejnovější články