Jak je to s dluhopisy pro občany

13.10.2011 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Státní dluhopisy dostupné přímo pro občany je něco, co tady mělo být již dlouho. Stát se má právo obrátit na své občany, aby mu půjčili, a nepotřebuje k tomu žádné prostředníky.

Státní dluhopisy dostupné přímo pro občany je něco, co tady mělo být již dlouho. Stav, kdy občan, který se chtěl dostat k investování do českých státních dluhopisů, tak musel dělat přes banky či různé fondy a zaplatit jim přitom nemalou část výnosu byl nesprávný a nepřirozený. Stát se má právo obrátit na své občany přímo, aby mu půjčili, a žádné prostředníky k tomu nepotřebuje. Z toho také vyplývá podrážděná reakce různých analytiků, kteří kritizují většinou, že stát platí více, než kdyby se obrátil na finanční instituce a občas také, že při inflaci výnos ze státní obligace nepokryje inflaci. Hlavně jim však vadí, že instituce, kterou representují, přišla o část zisku z přeprodeje státních obligací.

Vzhledem k tomu, že šlo o jakýsi „průzkum bojem“ je celkem legitimní, že v obavě o úspěch emise byl úrok poněkud nadlepšen. Něco podobného dělají občas i soukromé subjekty a tedy není důvod, proč by to nemohl udělat i stát. Nicméně po průzkumu bojem je třeba provést analýzu a přemýšlet ve směru dluhopisů s dlouhodobou splatností, tedy alespoň 20 let. Takové dluhopisy by mohly být velmi výhodné pro dlouhodobé financování státu. Dlouhodobé dluhopisy stát potřebuje, aby nemusel příliš často na trh s refinancováním svého dluhu, neboť to je dnes velký problém u mnoha zemí jižní křídla EU. Krátkodobá úspora prodeje krátkodobých obligací se dlouhodobě může velmi prodražit. Je ovšem také třeba čestně říci takovému investorovi, že na sebe bere inflační riziko.

Pokud tady bude, po příštích volbách vláda vedená ČSSD, bude v programu prodeje státních obligací občanům pokračovat, neboť je to věc vzájemně výhodná jak pro stát, tak pro občany. Vlastní občané totiž nemají tendenci vydírat suverénní státy, jako to dělají aktéři finančních trhů. Občané pak mají ze státních obligací větší výnos, než když ukládají své peníze do bank či různých investičních fondů.

Nicméně nebyl by to ministr Kalousek, aby neudělal i ve správné věci, alespoň jednu „špinavost“. Tou „špinavostí“ je obejití placení daně z výnosu ze státních obligací tím, že je nominální hodnota jedné obligace 1 Kč a daň se zaokrouhluje na nulu. Něco takové nemá Ministerstvo financí ČR nikdy dělat! MF má postupovat v duchu litery zákona, a ne hledat nějaké kličky. Pokud pan ministr chtěl, aby výnosy ze státních obligací nebyly zdaněny měl si prosadit výjimku ze zákona a pokud ji neprosadil, měly by být výnosy zdaněny. Osobně nemám nic proti tomu, když výnosy ze státních obligací nebudou zdaněny, musí to však být uděláno rozhodnutím zákonodárné moci a nikoliv špinavým trikem.

Nejnovější články