Jan Mládek navštívil Teplárnu Tábor

14.9.2016 | Aktuality

Jedním z prvních návštěvníků Dne otevřených dveří v Teplárně Tábor, a. s., který společnost pořádá tradičně před zahájením topné sezóny, byl v úterý 13. září ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Spolu s ním si provoz táborské teplárny prohlédly i místostarostky Tábora Olga Bastlová a Michaela Petrová či Ondřej Semerák, jednatel táborské městské společnosti BYTES, která patří k největším zákazníkům teplárny.

Teplárna Tábor, a. s., patří od roku 2007 k nejekologičtějším provozům svého druhu u nás. Zásobuje teplem díky páteřní rozvodné síti, která představuje v součtu zhruba 57 kilometrů parních, horkovodních a teplovodních rozvodů, na devět tisíc táborských domácností včetně velkých táborských sídlišť, a řadu podniků a institucí, například Nemocnici Tábor, a.s.  Pracuje v ní na devět desítek zaměstnanců, především techniků. Ročně spotřebuje kolem sedmdesáti tisíc tun hnědého uhlí, asi deset procent pak z tohoto objemu představuje popílek, který společnost skládkuje v Mydlovarech na Českobudějovicku.

"Srdcem naší teplárny je uhelný kotel K7, který používá nízkosirnaté uhlí ze Severočeských dolů. Je odsířen vápencovou metodou a odsiřovací proces probíhá přímo v kotli. I díky filtrům ze ZVVZ Milevsko tak dosahujeme 99,5 % účinnosti odsíření a odprášení. Občané Tábora k nám dnes přijdou na Den otevřených dveří a těší nás, když říkají, že vlastně o teplárně ani nevědí. Znamená to, že nezatěžujeme životní prostředí města," říká ředitel Teplárny Tábor Tomáš Paur.

Teplárna má dále k dispozici tři parní kotle na uhelný dehet a plynovou kotelnu. Tyto zdroje používá pro takzvanou špičkovou výrobu nebo pro případ technologických odstávek či poruch. Ročně prodá kolem 500 000 gigajoulů tepla pro koncové zákazníky, z toho 180 000 gigajoulů pro městskou společnost BYTES a její klienty v bytových domech.

Ministr Jan Mládek se zajímal o obchodní a cenovou politiku společnosti, kterou nyní z dvaapadesáti procent vlastní společnost UNIPER TREND a z osmačtyřiceti procent Město Tábor, i o možnosti případné spolupráce s nedalekou Teplárnou Planá C-Energy, která je zaměřena více na průmyslové podniky než na domácnosti. Člen představenstva Teplárny Tábor Petr Kristek a předseda dozorčí rady Marc Müller se naopak pana ministra ptali na budoucí energetickou politiku státu. 

"Naše Státní energetická koncepce, kterou jsme vloni aktualizovali, počítá i nadále s dalším využíváním uhlí, a to především pro teplárenské účely. My jsme vloni v Paříži přijali závěry Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu COP 21 a naším zájmem je, aby tato mezinárodní dohoda byla přísně dodržována. Ta hovoří o bezuhlíkových energiích v roce 2100, což je dostatečně dlouhá doba na to, abychom postupně náš energetický mix těmto požadavkům přizpůsobili. Znamená to, že naše uhlí bude pro teplárenské účely využíváno i v dalších letech, ale jeho podíl se bude postupně snižovat a bude nahrazováno ekologičtějšími zdroji," uvedl ministr Jan Mládek.     

Nejnovější články

Související články