Jan Mládek: Pronájem lesů zvýší zisk státu

10.3.2006 | Rozhovory | Autor: Martin Mařík

HN: Loni Lesy dosáhly zisku přes jednu miliardu korun, podstatně víc než v předchozích letech. Jaký zisk si představujete letos? Není to typický rok, plán vedení Lesů se proto pohyboval kolem 900 miliónů korun. Většímu zisku brání dvě překážky: sněhová...

Stát chce mít z podnikání v lesích výrazně větší zisk než dosud. To je hlavní rys strategie ministra zemědělství Jana Mládka, jenž chce nyní nastartovat reformu státního podniku Lesy ČR.

HN: Loni Lesy dosáhly zisku přes jednu miliardu korun, podstatně víc než v předchozích letech. Jaký zisk si představujete letos?
Není to typický rok, plán vedení Lesů se proto pohyboval kolem 900 miliónů korun. Většímu zisku brání dvě překážky: sněhová kalamita z počátku roku a také problémy vzniklé při zadávání zakázek soukromým firmám.

HN: Zisk kolem miliardy nestačí?
Ekonomický potenciál Lesů je mnohem vyšší. Podle některých propočtů můžeme hrubý zisk odhadnout na tři až čtyři miliardy korun ročně. A to aniž by se jakkoliv omezily rekreační a ekologické funkce lesa. Tohoto cíle můžeme dosáhnout zhruba do tří let.

HN: Jak toho chcete docílit?
Je bezpodmínečně nutné stanovit nový model řízení a fungování státního podniku. Rozhodujícím kritériem přitom musí být - samozřejmě vedle dodržení zásad moderní lesnické politiky - zejména ekonomický výkon takového modelu. V dohledné době budeme jednat o konkrétních variantách, které povedou k omezení provozních nákladů a zároveň k vyššímu zpeněžení výstupů, zejména výnosů z prodeje dříví.

HN: Právě to je však hlavní příčinou ostrého sporu státu se soukromými lesnickými firmami. Ty přece tvrdí, že státní Lesy jim chtějí ubrat díky své dominanci zisk z obchodu s dřívím.
Z národohospodářského hlediska je zcela nepodstatné, zda k zvýšení zisku státních Lesů dojde jejich intenzívnější přímou účastí na trhu s dřívím - nebo naopak nepřímo. To znamená účinným zapojením technologicky i personálně dobře vybavených firem do celého procesu. Rozhodně ale stát už nemůže jako v minulých letech zůstávat až tím posledním v řadě, na koho se při tvorbě zisku v jeho lesích myslí.

HN: Soukromé firmy často navrhují, aby se státní Lesy buď privatizovaly, nebo aspoň dávaly do pronájmu. Počítáte i s těmito variantami?
O privatizaci vůbec neuvažujeme! Ale určitě je zcela na místě zvažovat pronájem částí Lesů podnikatelům, samozřejmě při respektování průhlednosti zadávacích řízení. Šlo by o pronájmy střednědobé. Důslednou kontrolu výkonu správy pronajatých státních lesů by vykonával státní podnik. Právě tyto pronájmy jsou cestou k dosažení vyššího zisku státního podniku.

HN: Do voleb vám zbývá čas reformu nastartovat. Kdy bude dokončena?
V rakouských státních lesích trvala restrukturalizace více než šest let. Vedení státního podniku musí i při zavádění reformy zajistit kontinuitu činnosti Lesů. Nové vedení Lesů má přitom moji plnou důvěru.

Nejnovější články