Jan Mládek vystoupil na X. Mezinárodním energetickém regulačním fóru

26.3.2014 | Napsali o mně | Autor: Tisková zpráva

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se zúčastnil jubilejního desátého ročník prestižního Mezinárodního energetického regulačního fóra, které se konalo ve dnech 19. a 20. března v pražském Hotelu Ambassador – Zlatá Husa.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se zúčastnil jubilejního desátého ročník prestižního Mezinárodního energetického regulačního fóra, které se konalo ve dnech 19. a 20. března v pražském Hotelu Ambassador – Zlatá Husa. 

Jan Mládek na Energetickém regulačním fóru v pražském Hotelu Ambassador - Zlatá Husa

Fórum, nad kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky převzalo záštitu a kterého se zúčastnilo více než 140 energetických domácích i zahraničních odborníků, se věnovalo novým příležitostem a výzvám světové a evropské energetiky, a to z pohledu představitelů regulačních orgánů, politiků, zájmových i unijních organizací a také hlavních strategických a finančních investorů na evropském trhu.

Jan Mládek v rámci svého vystoupení hovořil o cílech současné politické reprezentace a budoucím směřování české energetiky. Například uvedl, že jeho ministerstvo je pro dostavbu Temelína případně Dukovan, protože jadernou energii vidí stále jako klíčovou z pohledu zajištění energetické soběstačnosti do budoucna. K diskusi však podle něj je, kdo by měl Temelín stavět a kdo by měl nést riziko, protože vláda se nepřiklání k dlouhodobé fixaci cen (Contract for diference). Identifikoval také řadu dalších současných výzev, například evropskou klimatickou politiku a postoj České republiky k novým klimatickým cílům, či legislativní změny na domácím poli. Ministr deklaroval otevřenost i vůči potížím a potřebám podnikatelské sféry. Současně prezentoval vysokou míru soběstačnosti ve výrobě elektřiny v ČR. Struktura energetického mixu by měla být v roce 2040 následující: 30 % jádro, 15 % tuhá fosilní paliva, 23 % zemní plyn, 15 % ropa a 20 % obnovitelné a druhotné zdroje. Jádro by mělo ve výrobě elektřiny vyšplhat až k 58 %.

Prezentace

Fotografie z akce zde.

Nejnovější články