Jan Mládek zahájil provoz nových laboratoří VŠTE v Českých Budějovicích

20.6.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek společně s rektorem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Markem Vochozkou v pondělí 20. června slavnostně zahájili provoz laboratoří pro strojní, stavební a dopravní obory této nejmladší veřejné vysoké školy u nás. Škola, která se zaměřuje na aplikovaný výzkum a technické studijní obory, úzce spjaté s praxí, letos slaví desáté výročí.

"Existují vysoké školy, které měří svou úspěšnost počtem článků v impaktovaných časopisech.  Ale i školy, které měří svou úspěšnost počtem absolventů, uplatněných v praxi. Proto si vážím trendu, jakým se VŠTE vydala, tedy úzkého spojení akademické instituce s potřebami trhu práce a dlouhodobou spoluprací s českými podniky i středními školami," uvedl při slavnostním zahájení provozu laboratoří ministr Jan Mládek.   

Komplex laboratoří si vyžádal investici 65 milionů korun, kterou škola hradila z vlastních prostředků. Podle slov rektora VŠTE Marka Vochozky laboratoře citelně chyběly a tato investiční akce tak významně přispěje ke zkvalitnění výuky a posílí výzkumný potenciál akademických pracovníků. VŠTE má v současné době více než čtyři tisíce studentů a právě v den otevření laboratoří na ní skládali státní závěrečné zkoušky první absolventi v magisterských studijních oborech.

Nejnovější články

Související články