Kam směřuje průmysl v 21. století? O tom hovořil ministr Jan Mládek na konferenci v Dubrovníku

29.9.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se zúčastnil 29. září prvního ročníku vědecké konference "Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe” na univerzitě v Dubrovníku. Konference se zaměřuje na budoucí směřování ekonomiky a průmyslu s cílem podchytit nové trendy vývoje.

V rámci konference konané od 28. září do 1. října 2016 vystoupil ministr Jan Mládek jako hlavní řečník panelu věnovaného průmyslové politice ve střední a východní Evropě. Představil priority české průmyslové politiky, výzvy spojené s nástupem čtvrté průmyslové revoluce a koncepci Průmysl 4.0.

"Například v automobilovém průmyslu, potravinářství nebo ve strojírenství umožní zavedení koncepce Průmyslu 4.0 optimalizovat celý výrobní proces a bude možné vyrobit i v plně automatizovaných výrobních provozech zboží na míru dle přání zákazníka. Současně dojde ke zkrácení času výroby stejně jako ke snížení nákladů. Digitalizace výroby přinese více možností práce na dálku. Dojde ke vzniku tzv. "chytrých továren", kde budou vznikat "chytré produkty". Otevře se prostor pro nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty a vzniku nových obchodních modelů," uvedl ministr Jan Mládek.

Dalšími diskutujícími byli zástupci univerzit a státní správy ze zemí bývalé Jugoslávie, např. z Kosova, Makedonie a Chorvatska.

Nejnovější články