Když Babiš selhává, hází vinu na jiné

5.5.2016 | Aktuality | Autor: Jan Mládek

Reakce ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na blog náměstka ministra financí Ondřeje Závodského publikovaný na webu aktuálně.cz a následný "politicky korektní" tweet jeho nadřízeného ministra financí Andreje Babiše.

Jedním z nejlepších rozhodnutí, které se týkaly peněz získaných z privatizace, bylo jejich využití na odstraňování historických ekologických škod po těžkém průmyslu, hornictví a dalších činnostech, které se negativně projevily na životním prostředí. Vznikl na to zvláštní privatizační účet, kde byly peníze jasně alokovány pro tuto činnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo za úkol k prioritním lokalitám připravit harmonogram zadávání veřejných zakázek a předat je ministerstvu financí. To má za úkol zakázky vypsat a zrealizovat. Ale Ministerstvo financí svou práci zjevně nestíhá, dokáže místo více než 300 projektů, do kterých obce a další předkladatelé už investovali, nebo kde dokonce hrozí propadnutí stavebního povolení, vyřídit POUHÝCH DESET projektů ročně.

Je naprosto nepřijatelné, aby ministerstvo financí útočilo na MPO. To svou práci odvedlo bezvadně a chce, aby fungoval úřad v Letenské ulici. Pokud tedy ministr financí nebo jeho náměstek hovoří o nějakých "ekoprasárnách", měli by si uklidit ve vlastním domě. Když podřízení pana ministra Babiše a náměstka Závodského nejsou schopni vypsat jednoduché zakázky, kde je v podstatě jediným kritériem cena, protože ostatní práci už za ně odvedli starostové primátoři a úředníci MPO, nemohou si stěžovat na nás.

Navíc prostředky z privatizace chce zjevně Ministerstvo financí podle materiálu, který předložilo vládě, použít na pokrytí schodku důchodového účtu. Místo aby tedy ministr Babiš využil zlepšeného výběru daní, kterým se neustále chlubí, chce peníze na odstranění ekologických škod dát na důchody, a kvůli tomu musí útočit na své vládní kolegy. V souvislosti s jeho vyjádřením na sociální síti je potřeba brát jeho stanovisko jako svého druhu hysterii kolem neschopnosti jeho podřízených, je mi z toho smutno. Tento typ komunikace mezi členy vlády jsem dosud nezažil. Je vidět, že předseda ANO je velmi "inovativní".

Je nutno uvést, že se na Ministerstvo průmyslu a obchodu obracejí zástupci předkladatelů (starostové, primátoři, předsedové sdružení obcí, zástupci Hospodářské a sociální rady ÚK) s dotazy na termín zadání veřejné zakázky a s tím související předpokládaný termín zahájení realizace. Upozorňují, že do přípravy vložili nemalé finanční prostředky (projektová dokumentace, výkup pozemků, zřízení věcných břemen). U některých projektů může dojít k propadnutí stavebního povolení. Dále informují, že na revitalizační projekty (spodní stavba inženýrské sítě) navazují projekty výstavby, které jsou hrazeny z různých zdrojů, jejichž čerpání je časově omezeno. To se týká i projektů, které nebyly schváleny jako projekty prioritní. Vina je na straně úředníků spadajících pod pana Babiše, Ministerstvo průmyslu a obchodu odvedlo svou práci včas a správně.

Nejnovější články