Reakce Jana Mládka k prodloužení povolení prvního bloku JE Dukovany

7.4.2016 | Aktuality | Autor: Ing. Jan Mládek, CSc.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek reaguje na vyjádření rakouského ministra životního prostředí Andrä Rupprechtera k prodloužení povolení prvního bloku JE Dukovany.

"S ohledem na vyjádření pana ministra Rupprechtera ohledně prodloužení provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany musím zdůraznit, že základním pilířem evropské energetické politiky i dobrých sousedských vztahů, je respektování práva národní volby energetického mixu a národní a evropské legislativy. Pro Českou republiku je jaderná energetika jedinou udržitelnou a ekonomicky efektivní volbou, jak naplnit závazky ohledně omezování emisí CO2 a neohrozit kvalitu zásobování elektřinou pro průmysl i obyvatele. Potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů je z hlediska geografické polohy ČR přirozeně limitován, navíc naráží na naše ekonomické možnosti, viz například vysoké náklady související s podporou fotovoltaiky, které budeme pociťovat jako občané i firmy ještě hodně let. Co se konkrétně provozu jaderné elektrárny Dukovany týče, chci zdůraznit, že licenční řízení provedl nezávislý úřad SÚJB na žádost provozovatele JE Dukovany ČEZ a.s. v souladu s národní a unijní legislativou. Do tohoto procesu by nikdo neměl zasahovat. Požadavek na dodatečné podrobení žádosti o prodloužení provozu v procesu EIA považuje česká strana z tohoto důvodu za bezpředmětnou."

Nejnovější články

Související články