Konec „léčby Klausem“

26.9.2000 | Rozhovory | Autor: Dušan M. Spáčil

Na problém IPB jsme se zašli zeptat také druhé strany sporu. Protože pan ministr Mertlík odjel na dovolenou, a postoji sociálně demokratické vlády k nejsledovanější české bankovní cause posledních měsíců si s námi popovídal jeho náměstek Jan Mládek...

Na problém IPB jsme se zašli zeptat také druhé strany sporu. Protože pan ministr Mertlík odjel na dovolenou, a postoji sociálně demokratické vlády k nejsledovanější české bankovní cause posledních měsíců si s námi popovídal jeho náměstek Jan Mládek.

Pan Vlastimil Tlustý tvrdí, že spojení IPB s finanční skupinou vlastnící ČSOB způsobí ztráty, které mnohonásobně převýší manko IPB.

Budoucnost prokáže, že toto tvrzení je jen hrubá demagogie, podobně jako jeho bonmoty o nekonečnosti vládních záruk. Jen tím zakrývá skutečnost, že ztráty IPB vznikly především za vlády ODS. Následující vlády – jak pana Tošovského, tak ta naše sociálně demokratická – mohou být obviňovány jen z toho, že s rozhodnutím o řešení váhaly.

IPB se prý také měla nabídnout všem velkým bankovním ústavům a nejen jednomu zájemci…

Ne, to opravdu možné nebylo. Hledat jsme mohli jen mezi těmi, kteří o to měli nějaký zájem. Tyto entity byly dvě – jednak skupina tvořená ČSOB a KBC, a jednak banka UniCredito Italiano podpořená pojišťovnou Allianz. Proč jsme zvolili KBC a ne UniCredito – to může být předmětem legitimní debaty. Ale že bychom mohli jednat s dalšími, to je nonsens.

Prý by se to nabídkové jednání dalo zvládnout za několik dnů…

V žádném případě – to by byla otázka mnoha měsíců, během kterých by došlo k vážným problémům a pravděpodobně k poklesu veškerých hodnot, které se ještě v IPB nacházely.

Dobrá – proč jste tedy zvolili ČSOB?

ČSOB se svým partnerem byla na to převzetí technicky připravena. Protože šlo o čas, celé to bylo o manažerských týmech, které byly k dispozici. Uznávám, že UniCredito, což je italská banka, která se zabývá akvizicemi ve střední a východní Evropě, to mohla teoreticky převzít také, určitě by to však nezvládla přes víkend. Musela by stáhnout a zacvičit své specialisty z Polska a Slovinska a to by pár týdnů trvalo.

V této souvislosti se ovšem nabízí úvaha, že vše bylo možná s novým vlastníkem předjednáno. transakce se mohla spustit při první zámince…

Nic takového neexistovalo. Faktem ale je, že UniCredito a Allianz se snažily jednat s IPB už od prosince. Management IPB a Nomury jim však neumožnil se na podobnou možnost připravit, neumožnil jim udělat podrobnou analýzu na místě. To ale není chyba vlády.

Jste optimistou – myslíte, že se už zásadní problémy v bankovnictví a finančnictví dál nebudou objevovat?

Nějaké se určitě zase objeví. Ale věřím, že se už snad podařilo zlomit obecné chápání světa podle pana Klause, tedy že je třeba likvidovat regulatorní mechanismy a zpětné vazby. Snad už je každému jasné, že i tržní ekonomika, aby mohla fungovat stabilně, potřebuje regulaci.

Nejnovější články