Konference ekonomických radů potvrdila stoupající zájem exportérů o státní podporu

23.6.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přes tři tisíce schůzek uskutečnili zástupci téměř čtyř stovek zúčastněných firem spolu s diplomaty či řediteli zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v rámci Konference ekonomických radů 2016. Tradiční setkání pracovníků zahraniční obchodní sítě s českými exportéry uspořádalo ve dnech 20. - 23. června Ministerstvo průmyslu a odchodu spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Svazem průmyslu a obchodu ČR.

Exportéři měli možnost v rámci konference využít účasti celkem 122 diplomatů a 46 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Z teritorií projevili tradičně největší zájem o Německo, Čínu, Rusko (2,2 % českého vývozu po poklesu z 3,2 %) a Spojené státy americké (12% českého vývozu s rostoucí tendencí). Největší nárůst zájmu byl zaznamenán u Iránu a Kazachstánu, termíny pro setkání se zástupci těchto zahraničních pracovišť byly kompletně zarezervovány již dva týdny dopředu. 

Diskutovaným tématem konference byly priority v oblasti proexportní politiky, tj. zejména zajištění rychlých a ověřených informací pro české firmy, podpora podniků v zahraničí, konkurenceschopné financování projektů (činnost ČEB a EGAP) a rozšíření zahraniční obchodní sítě. "Spolupráci s  firmami považujeme za klíčový nástroj v podpoře exportu i za cennou zpětnou vazbu.  Stát nemůže garantovat všem firmám, že na trhu obstojí. Může ale vytvářet podmínky pro to, aby obstát mohly. O tom všem je aktivní proexportní politika státu a jednotlivá opatření na podporu vývozu a investic, uvedl ministr Jan Mládek.

Za prioritní snahu vlády označil ministr Mládek vybudování systému podpory, který bude odpovídat měnícím se potřebám českých firem a situaci v české ekonomice, ale zároveň bude t pružně reagovat na měnící se podmínky na světových trzích. "Důležité také je, abychom se pohybovali v mantinelech našich rozpočtových možností s důrazem na maximální efektivitu vynaložených prostředků. To se týká zejména práce v zahraničí i v zahraničí realizovaných projektů, " dodal ministr.

 

Nejnovější články

Související články