Kvalifikované pracovníky z Ukrajiny bude možné přijímat rychleji

28.7.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka schválila vláda dne 27. července 2016 při svém večerním jednání Realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. Cílem této Koncepce je vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty, která zakotvuje Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

Režim umožňuje získat až pěti tisícům uchazečům ročně rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké karty na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, pokud bude jejich budoucí zaměstnavatel do Režimu zařazen. "Jsem velmi rád, že vláda dnes schválila návrh MPO, který představuje vedle stávajících projektů ekonomické migrace další systém řízené a výběrové migrace do ČR. Impulzem pro vytvoření Režimu je oživení ekonomiky, nárůst zakázek a otevírání nových pracovních míst ze strany našich firem," uvádí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 

O zařazení do Režimu může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. ¨"Věřím, že zakotvení Režimu představuje aktuální řešení pro české zaměstnavatele, kteří řádně podnikají, nicméně dlouhodobě nemohou obsadit volná pracovní místa z českých rezerv trhu práce. Lze předpokládat, že Režim zvláštního zacházení využijí především výrobní podniky, které dlouhodobě poptávají profese, jako je např. svářeč, programátor CNC strojů apod.," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Na zavedení schváleného Režimu se vedle resortů průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, vnitra a práce a sociálních věcí budou aktivně podílet Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Hospodářská komora České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Agentura CzechInvest. Přijaté žádosti o zaměstnanecké karty se následně vyřizují v zákonem stanovených lhůtách a při splnění všech zákonných požadavků.

"Domnívám se, že schválená Realizace Koncepce vedle Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny významně přispěje k podpoře exportu a posílení konkurenceschopnosti českých podniků. Zároveň žádným způsobem nenarušuje trh práce, neboť jednou z podmínek pro zařazení do Režimu je provedení testu trhu práce," konstatoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Bližší informace o samotném zařazování do Režimu zvláštního zacházení jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, stejně jako zúčastněných podnikatelských svazů a agentury CzechInvest.

 

 

Nejnovější články

Související články