Malé a střední podniky získaly informace o ochranně patentů při exportu

10.11.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podpora exportu a právo duševního vlastnictví byly tématem odborného semináře, který 10. listopadu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Jeho cílem bylo poskytnout českým firmám informace o patentové ochraně v ČR a v zahraničí a rozebrat exportní příležitosti spojené s efektivní ochrannou práv duševního vlastnictví.

Semináře se zúčastnilo na sto zástupců českých firem, advokátních kanceláří a zástupců odborné veřejnosti, kteří měli zájem získat inspiraci a nové informace ohledně exportních příležitostí, spojených s účinnou ochrannou práv duševního vlastnictví.

Jakým způsobem nakládat s patentovou informací, jaké jsou trendy v řízení duševního vlastnictví v malých a středních podnicích, jaká rizika jsou spojena s porušováním průmyslových práv či jaké jsou možnosti podpory aplikovaného výzkumu z fondů EU to vše zaznělo z úst odborníků MPO, Úřadu pro průmyslové vlastnictví i praxe. O výhodách, nevýhodách, ale i mýtech spojených s patentováním hovořili rovněž zástupci exportně úspěšných společností, jako je např. exportér zdravotnické techniky Linet nebo firma Farmet.

Seminář uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který zároveň vyjádřil důvěru v proexportní potenciál českých firem: "Předpokladem potenciálu inovovat je existence kreativních a technicky zdatných lidí, kteří se nebojí experimentovat a přemýšlet jinak. Takové lidi v České republice máme. Aby byl maximálně využit jejich potenciál a talent, je klíčové výsledky jejich činnosti chránit. Instrumentem, který tuto ochranu může poskytnout, jsou patentové systémy."

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl podtrhl význam patentování v zahraniční: "Patentovat pouze na území České republiky může být ošidné, dáváme tím výsledky výzkumu a vývoje k dispozici konkurentům ze zahraničí zadarmo."

Důležitost ochrany průmyslového vlastnictví i ve vztahu k malým a středním podnikům poté zdůraznil i náměstek ministra Vladimír Bӓrtl: "Chránit svá práva duševního vlastnictví mohou, respektive by měly, i malé a střední podniky, protože v současné době je jedním z nejcennějších majetků společnosti často právě její know-how." Toto potvrdil i předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček: "Ačkoli pro malé a střední podniky je patentování už přirozené, státní správa by měla o této problematice více a koncentrovaněji informovat. Tento seminář je jedním z dobrých příkladů, jak lze s veřejností o této problematice efektivně komunikovat."

Nejnovější články

Související články