Memorandum o spolupráci mezi VŠE a MPO úzce propojí aktivity obou institucí

21.7.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková dnes podepsali společné Memorandum o spolupráci, jehož cílem je zkvalitnění spolupráce mezi VŠE a MPO v oblasti ekonomického výzkumu a vzdělávání.

Memorandum navazuje na dosavadní velmi úspěšnou spolupráci obou institucí při výzkumných projektech i vzdělávání ekonomických odborníků a jeho cílem je tyto aktivity nadále rozšiřovat a zaštítit. Mezi konkrétní projevy dosavadní spolupráce patří odborné stáže studentů, podíl pracovníků MPO na výuce na VŠE či spolupráce studentů VŠE v rámci řady projektů MPO, například projektu Zelená linka pro export. Běžnou součástí spolupráce jsou také témata a konzultantství diplomových prací, stejně jako spolupráce na strategických dokumentech a studiích v gesci MPO.

"Pro MPO je úzká spolupráce s akademickou sférou, konkrétně s VŠE, naprosto nezbytná. Chceme s jejími odborníky konzultovat některé zásadní otázky, jako jsou restrukturalizační změny v českém průmyslu včetně projektu Průmysl 4.0,  brexit či tvorba strategických dokumentů, například Aktualizace Exportní strategie," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, sám absolvent VŠE.  "Musíme držet krok v oblasti moderních metod řízení, zpracování dat, kontrolingu a vyhodnocování. A tyto otázky diskutovat s akademiky i se zástupci byznysu, " dodal.

Memorandum klade důraz nejen na podporu zahraničního obchodu a propagaci ČR v Evropě a ve světě, ale také na zvyšování objemu exportu, jeho přidané hodnoty a tím i odolnosti ČR vůči globálním šokům. Aktivity, k nimž se obě strany zavazují, zahrnují především výměnu a spolupráci odborníků a společné vzdělávací projekty odborné stáže studentů a zaměstnanců VŠE na ministerstvu a paralelně kurzy pro pracovníky MPO, vedené lektory VŠE.

Dlouhodobé spolupráce s MPO si vážím a jsem velmi ráda, že dnes dáme této spolupráci institucionální rámec. Vítám možnosti, které MPO nabízí studentům VŠE zejména v oblasti realizace zahraničních stáží na expoziturách CzechTrade. Velkým přínosem jsou i přednášky odborníků z MPO pro české i zahraniční studenty, uvedla při podpisu smlouvy rektorka VŠE.

U podpisu Memoranda o spolupráci byl za VŠE přítomen i výkonný ředitel podnikatelského akcelerátoru xPORT Stanislav Richter. Nastolená spolupráce se totiž bude odehrávat rovněž v oblasti začínajících podnikatelských projektů, tzv. start-upů.

 

Nejnovější články