Ministr Jan Mládek dnes diskutoval o energetické unii na mezinárodní konferenci k SET plánu 2016

1.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Diskuse ke Strategickému energetickému a technologickému plánu – 10. středoevropské energetické konferenci se dnes v Bratislavě zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Na mezinárodní konferenci, která se koná ve dnech 30. listopadu až 2. prosince, vystoupil v panelu věnovanému energetické unii.

Cílem konference, které se účastní také slovenský ministr hospodářství Peter Žiga, maltský ministr Konrad Mizzi a náměstek polského ministra energetiky Michał Kurtyka, jsou mj. opatření evropské energetické unie s důrazem na výzkum a inovace.

Ve svém příspěvku ministr Jan Mládek zhodnotil úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout od vytvoření energetické unie, a předestřel její budoucí výzvy. Očekávají se revize směrnic k energetické účinnosti a k energetické náročnosti budov. Ty jsou klíčové vzhledem k tomu, že sektor bydlení je významným spotřebitelem energie v evropském měřítku.  Revize směrnic se týká i oblasti obnovitelných zdrojů energie.

"Česká republika dlouhodobě upozorňuje na nutnost respektování přijatých závěrů Evropské rady, které stanovily závazný cíl Evropské unie ve výši 27 % do roku 2030," řekl ministr Mládek

Také pro ČR je prioritou vytvoření skutečně jednotného vnitřního trhu s energií. Jde o téma, na které kladl důraz i místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič.  V rámci tohoto pilíře bude zásadním legislativní balíček s novým uspořádáním trhu s elektrickou energií. ČR v této otázce zastává společnou pozici s Dánskem, Německem, Finskem, Nizozemím, Norskem a Švédskem.

Ministr Mládek dále zdůraznil, že další rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje a konkurenceschopnosti je jedno ze zásadních témat, kterému je třeba se na evropské úrovni věnovat.

"V posledních měsících jsme v České republice věnovali velké úsilí přípravě programu veřejné podpory na energetické technologie. Právě koordinace výzkumných priorit a návazná spolupráce výzkumných pracovišť je cestou, jak mobilizovat investice do vědy, výzkumu a inovací a rozvinout investiční rámec pro kapitálově náročné technologie v energetickém sektoru," dodal ministr.

Mezinárodní konference k Strategickému energetickému a technologickému plánu je součástí oficiálního programu slovenského předsednictví v Radě EU.   

Nejnovější články