Ministr Jan Mládek jednal s ministrem hospodářství a energetiky Braniborska Albrechtem Gerberem o vzájemných hospodářských vztazích a energetice

9.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes jednal s ministrem hospodářství a energetiky Braniborska Albrechtem Gerberem. Hovořili především o energetických tématech, mj. prodeji hnědouhelné divize společnosti Vattenfall v Lužici české společnosti EPH, a o vzájemných česko- braniborských hospodářských vztazích.

"Pokud jde o oblast energetiky, informoval jsem pana ministra o tom, že Česká republika podporuje iniciativu Nový model trhu v rámci Energetické unie a že jsme společně s dalšími šesti státy vydali stanovisko, takzvaný non-paper, k novému modelu trhu. Podporujeme zejména volnou tvorbu cen, integraci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu prostřednictvím rozvoje krátkodobých trhů a zvýšení flexibility celého elektroenergetického systému. Jsme pro regionální spolupráci s tím, že odpovědnost za spolehlivost dodávky musí být odpovědností členského státu, a proto mu musí zůstat i nástroje, kterými může spolehlivost zajistit. Není možné předat provozování systému mimo pravomoc státu. Podporujeme též technologickou neutralitu při zajištění nízkouhlíkové energetiky," uvedl ministr Jan Mládek.

S německými partnery hovořil i o tématu obnovitelných zdrojů energie. Vysoký objem intermitentních zdrojů v Německu má vliv na provozování našeho energetického systému. Jde především o vysoké přetoky elektřiny přes naši přenosovou soustavu. Ministr Jan Mládek proto přivítal, že nový německý zákon o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG) předpokládá rozvoj obnovitelných zdrojů v souladu s rozvojem infrastruktury.

Spolková republika Německo je naším nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 29,8 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu, přičemž v případě exportu se jedná o ještě vyšší podíl přes 32 % našeho exportu směřuje právě do Německa. Německo je největším zahraničním investorem v ČR. Kumulovaný příliv přímých německých investic do ČR od roku 1993 dosáhl hodnoty 20,8 mld. EUR, což představuje podíl 23,1 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR za toto období.

Pokud jde přímo o Braniborsko, v porovnání s jednotlivými německými spolkovými zeměmi pro nás Braniborsko představuje 11. největšího obchodního partnera s podílem 1,3 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu se SRN. Podíl Braniborska na vývozu ČR do SRN činí 0,9 %, v případě dovozu z Německa se jedná o 1,7 %. Mezi hlavní položky našeho vývozu do Braniborska se řadí kovové výrobky, elektrická zařízení, kovy, chemické výrobky a farmaceutické výrobky. Z Braniborska dovážíme především kovy, chemické výrobky, papír a papírové výrobky a farmaceutické a gumárenské produkty.

 

Nejnovější články