Ministr Jan Mládek na brněnském Fóru průmyslu a vysokých škol: Bez kvalitního vzdělání nebudeme schopni čelit výzvám, které nás čekají

5.10.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zahájil druhý den 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pracovní snídaní s představiteli Ruské federace.

Zúčastnili se jí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS Jiří Demiš. Ruskou stranu zastupoval velvyslanec Ruské federace v ČR Alexandr V. Zmejevskij, vedoucí obchodního zastupitelství RF Sergej K. Stupar, náměstek ministra průmyslu a obchodu RF Vladimír V. Kalamanov a zástupci ruských regionů.

Na pracovní snídani navázal Business den Ruské federace, ruská expozice patří v rámci veletrhu tradičně k největším. Ministr Jan Mládek ocenil snahy rostoucí snahy českých a ruských regionů o přímo spolupráci, která vede k navazování ekonomických kontaktů. "Regiony se tak stávají nositeli ekonomické diplomacie, meziregionální vztahy vykazují větší stabilitu a kontinuitu. Budeme proto naše kraje v těchto aktivitách podporovat," uvedl ministr Jan Mládek.

Zúčastnil se též diskuse "Business Breakfastu" vydavatelství MAFRA a zahájil Fórum průmyslu vysokých škol, pořádané Svazem průmyslu a dopravy. Hlavním tématem diskuse byl Průmysl 4.0 a požadavky na vzdělání, které čtvrtá průmyslová revoluce přináší. "Bez kvalitního vzdělání nebudeme schopni čelit výzvám, které nás čekají. Musíme se zaměřit na obory jako je robotika, kybernetika, analýza dat, digitální myšlení, využívání expertních systémů a rozvoj kreativity. Pokud chceme vychovat a kvalitně připravit vzdělané, kreativně myslící lidi, nezbytnou podmínkou pro to jsou kvalitní a kreativní učitelé," uvedl ministr Jan Mládek.   

Svůj pracovní den zakončil v prostorách Vysokého učení technického v Brně na společenském večeru Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, České exportní banky, EGAP a agentur na podporu investic CzechInvest a podporu exportu CzechTrade.

Nejnovější články