Ministr Jan Mládek: Německo je dlouhodobě hospodářským partnerem číslo 1

25.8.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Téměř třetinu obratu našeho zahraničního obchodu představuje spolupráce s německými partnery. SRN je nejvýznamnějším odbytištěm České republiky, na německý trh směřuje 32,2 procenta exportu. Naopak z Německa pochází téměř 27 procent dovozu. Pozitivní je, že obchodní saldo je z hlediska ČR dlouhodobě aktivní.

V roce 2014 činil vzájemný obrat 72,5 miliardy euro, vloni již byl na úrovni 79,4 miliardy euro. Meziroční nárůst tak byl téměř desetiprocentní a v letošním roce se podle všech dostupných kritérií dále zvyšuje.

"Celkový obrat vzájemného obchodu neustále roste. Co je ale pro mne důležité, to je fakt, že Spolková republika Německo je dlouhodobě nejen naším nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i největším investorem. Naše otevřená proexportní ekonomika potřebuje zahraniční investice a angažmá německých firem je pro ní nezpochybnitelným přínosem. Oceňujeme především investice do Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Celkový kumulovaný příliv přímých německých investic u nás od roku 1993 dosáhl hodnoty 20,8 miliard euro, to je více než 23 procent celkového přílivu přímých zahraničních investic do ČR," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Za dobu existence agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest tu němečtí partneři s podporou CzechInvestu realizovali celkem 332 investičních projektů. Celková výše těchto investičních projektů je více než 229,63 miliard korun. Díky nim se u nás podařilo vytvořit více než 55 000 pracovních míst. Mezi investicemi nejvíce dominují sektory výroby motorových vozidel (121,3 miliard Kč) a strojírenství (10,91 miliardy Kč). Je potěšitelné, že novými aktivitami jsou zejména produkty s vysokou přidanou hodnotou, R&D centra, technologická centra a centra sdílených služeb.

Podle Christiana Rühmkorfa z Česko-německé obchodní a průmyslové komory dosud největší němečtí investoři vytvořili na českém trhu přibližně 150 000 pracovních míst.  

Za mimořádně významnou spatřuje Ministerstvo průmyslu a obchodu i vláda skutečnost, že Česká republika patří mezi první státy, které se aktivně připojily k tzv. čtvrté průmyslové revoluci (Industrie 4.0), a to Národní iniciativou Průmysl 4.0. MPO jí intenzivně připravovalo s vědeckotechnickým týmem Českého vysokého učení technického. Vláda na svém včerejším zasedání, v předvečer návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové v ČR, materiál Ministerstva průmyslu a obchodu Iniciativa Průmysl 4.0 schválila.  

"Letošní rok bude úspěšný co do počtu přímých německých investic. Jen za první pololetí evidujeme devět investičních projektů, především do sektoru výroby motorových vozidel. V Brně vznikne centrum sdílených služeb, který se zaměřuje na finance a vytvoří tři stovky nových pracovních míst pro vysoce erudované experty. Jednáme nyní s dvaceti případnými německými investory, jejichž angažmá by mohlo přinést české ekonomice zhruba dvacet miliard korun a vytvořilo by téměř 5 200 nových pracovních míst," dodal ministr Jan Mládek.   

Inspirací pro české podniky je i sofistikovaný systém duálního vzdělávání, který je v Německu jednoznačně orientovaný na potřeby trhu práce, stejně jako potřeba urychlené implementace principů Průmyslu 4.0  - Industrie 4.0, do praxe, protože SRN je v této oblasti jednoznačným evropským lídrem.    

Spolková republika Německo patří rovněž mezi nejdůležitější strategické partnery České republiky v oblasti energetiky. Úzká vzájemná spolupráce plyne mimo jiné ze silné infrastrukturní i tržní propojenosti obou zemí ve všech energetických komoditách. Především v oblasti zásobování ropou a zemním plynem je pro ČR Německo klíčovým partnerem. Spolupráce zesílila zejména v posledních letech v rámci diskusí o vytvoření energetické unie. Především v oblasti elektroenergetiky probíhá intenzivní spolupráce a koordinace, ať již při řešení tzv. kruhových toků přes českou přenosovou soustavu, nebo při rozvoji a integraci trhu s elektřinou. Nejvýznamnější platformou pro kooperaci je skupina sousedících zemí Pentalaterálního fóra (tzv. Electricity neighbours). Koordinace společných postojů v rámci této skupiny je jedním z významných prvků prosazování energetické politiky ČR.

Nejnovější články

Související články