Ministr Jan Mládek otevřel unikátní putovní výstavu CERN v Českých Budějovicích

20.9.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka dnes byla na českobudějovickém výstavišti zahájena interaktivní výstava CERN „Accelerating Science“. Výstavu pořádá Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN ve spolupráci s Jihočeským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu, které její realizaci významně podpořilo.

CERN pořádá tuto naučnou výstavu putovního charakteru již od roku 2009. V minulosti ji hostila řada významných evropských měst a pro letošní ročník byly zvoleny České Budějovice jako nejvhodnější místo pro její pořádání.  Zhlédnout zde ji bude možné až do 20. ledna 2017.

"Považuji za úspěch, že se České Budějovice zařadily k městům, jako jsou Ženeva, Kodaň, Barcelona nebo Varšava, a dokázaly za podpory dalších orgánů a organizací zajistit především pro mladou generaci představení složité vědy potřebnou populární formou," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Cílem výstavy je popularizace vědy mezi laickou veřejností, zejména pokud jde o zájem o základní výzkum v oblasti jaderné energetiky, astronomie, vesmíru, fyziky, biologie, chemie a přírodních věd obecně. Výstava se skládá z pěti částí (tzv. modulů), do kterých budou návštěvníci vstupovat po skupinkách. Každý z modulů tvoří jedno z témat: Historie a tajemství vesmíru, zrychlující se věda, urychlovač částic, podpora/akcelerace zájmu o vědu a jak pomáhá základní výzkum a věda v lidském životě.  Výstava je pojata zábavně a interaktivně, aby podnítila zvědavost návštěvníků, jsou zde použity hologramy, promítání do prostoru či vizuální efekty.

Cílovou skupinou jsou primárně žáci základních a středních škol, studenti vyšších odborných a vysokých škol a odborná veřejnost.

"O tom, že MPO má velký zájem na rozvoji technického vzdělávání, svědčí fakt, že jsme tuto interaktivní výstavu významně podpořili. Domníváme se, že počet technicky vzdělaných lidí je možno zvýšit pozitivní motivací žáků a studentů ze strany samotných škol, ale zejména dobře nastavenou spoluprací mezi státem, vědeckými institucemi, svazy a sdruženími průmyslových firem a jednotlivými firmami a samotnými školami," zdůraznil ministr Jan Mládek.

Na výstavu CERN je navázána i řada dalších aktivit. Část pavilonu B4 na českobudějovickém výstavišti je vyhrazena pro firmy a instituce, které zde mohou oslovit studenty a ostatní návštěvníky prezentací své činnosti a exponátů. Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se chystá rovněž blok seminářů a přednášek zainteresovaných firem či institucí.

"Je to výborná příležitost k prezentaci samotného ministerstva, konkrétně aktivit MPO v souvislosti s podporou exportu do Švýcarska, které patří mezi zájmové země pro náš export," dodal ministr Jan Mládek.

Ještě před zahájením výstavy využil ministr Jan Mládek příležitost diskutovat se studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Ti se v souvislosti se svým budoucím uplatněním nejvíce zajímali o možnosti hlubšího provázání vysokoškolského studia s praxí. Ministr je ubezpečil, že to je i jeho cíl a bude se i nadále snažit o to, aby školy lépe a pružněji reagovaly na potřeby trhu práce.  

Nejnovější články