Ministr Jan Mládek podpoří projekty českých firem v Gruzii a Arménii

8.2.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V čele téměř čtyřicetičlenné podnikatelské delegace dnes odjíždí do Gruzie a Arménie ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Hlavním cílem jeho pracovní cesty je podpora a rozvoj vzájemné obchodní spolupráce s oběma kavkazskými zeměmi.

Čtyřdenní návštěva Jana Mládka se uskutečňuje na základě pozvání partnerských ministrů gruzínské a arménské vlády. Členy početné podnikatelské mise pod vedením Hospodářské komory ČR a Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS jsou představitelé českého bankovního a pojišťovacího sektoru, energetických, strojírenských a elektrotechnických podniků, stavebních a potravinářských firem, cestovního ruchu atp.

V úterý se ministr Jan Mládek setká v Tbilisi s místopředsedou vlády Gruzie a ministrem ekonomiky a udržitelného rozvoje Dimitrym Kumsišvilim. Ministři se budou zabývat vývojem vzájemných hospodářských vztahů. Obrat obchodu ČR s Gruzií se za poslední rok 2015 mírně snížil v důsledku regionálních turbulencí spojenými s devalvací lokálních měn, pádem cen ropy a negativními vlivy okolních ekonomik, které mají vliv na vývoj hospodářské situace v regionu. Navzdory složité ekonomické situaci mají české firmy o perspektivní gruzínský trh zájem. Na tomto setkání oba ministři mimo jiné projednají blížící se návštěvu gruzínského premiéra do ČR, která by se měla uskutečnit 22. února 2016.

Ministr Jan Mládek se zúčastní i plenárního zasedání Smíšeného výboru pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi ČR a Gruzií. Setkat by se měl i s gruzínským prezidentem Giorgim Margvelašvilim.

"Hlavními tématy zasedání budou vzájemný česko-gruzínský obchod a investice, průmyslová spolupráce, energetika, spolupráce v oblasti dopravy, komunikací a informačních technologií, cestovního ruchu, zemědělství i životního prostředí," uvedl Jan Mládek.

Kromě zástupců MPO se zasedání zúčastní i představitelé Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství, České rozvojové agentury či Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Právě posledně jmenovaná instituce podepíše v průběhu zasedání Memorandum o porozumění s gruzínským GEOSTM. Jednání budou přítomni zástupci více než tří desítek českých firem.

Ve středu vystoupí ministr Jan Mládek společně se svými resortními protějšky na podnikatelském fóru a zúčastní se podpisu Memoranda o porozumění mezi Hospodářskou komoru ČR a Komorou pro obchod a průmysl Gruzie. V rámci podnikatelského fóra podepíše česká společnost ICT s gruzínskou společností Sakaeronavigatsia LLC dohodu o dodávkách systémů pro kontrolu letecké navigace.  

Významný pracovní program čeká českou delegaci i v Arménii. Ta je tradičním obchodním partnerem ČR v kavkazském regionu, nicméně obrat vzájemného obchodu stále dosahuje relativně nízkých hodnot. To svědčí o nenasycenosti arménského trhu a dobrých perspektivách českých firem.  "V Arménii se našim podnikatelům nabízejí možnosti prosadit se při modernizaci veřejné a dopravní infrastruktury země, ve stavebnictví, energetice či kultivaci životního prostředí. Právě tato témata proto hodlám se svým arménským protějškem ministrem hospodářství Karenem Chshmaritianem projednávat. Zároveň chci předat arménské delegaci oficiální pozvání na druhé zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci ČR Arménie," uvedl dnes před odletem ministr Jan Mládek.

V Jerevanu se ministr Jan Mládek setká i s předsedou vlády Arménské republiky Hovikem Abrahamyanem a ministrem energetiky a přírodních zdrojů Yervandem Zakharyanem. Jednání se budou týkat bilaterální i multilaterální obchodní spolupráce. V rámci zahájení česko-arménského business fóra bude ministr Jan Mládek informovat podnikatelskou sféru o obnovení pravidelných linek ČSA Praha-Jerevan, které česká letecká společnost hodlá provozovat v letní sezóně 2 až 3krát týdně. Program delegace zahrnuje i prohlídku jaderné elektrárny Metsamor, na jejíž údržbě se podílí i česká společnost Škoda jaderné strojírenství, a.s., a řadu B2B setkání mezi českými a arménskými podnikateli.   

Nejnovější články

Související články