Ministr Jan Mládek podpořil stávající regulační rámec elektronických médií

26.5.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se ve čtvrtek 26. května zúčastnil zasedání Rady pro telekomunikace v Bruselu, jejíž tématem byl přezkum regulačního rámce elektronických médií. Přezkum regulačního rámce je jednou z klíčových iniciativ Strategie EU pro jednotný digitální trh, jehož cílem je zajištění podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb.

Ministr Mládek na zasedání Rady pro telekomunikace uvedl, že se v rámci přezkumu nemají měnit hlavní zásady stávajícího regulačního rámce elektronických komunikací. "Prioritou je zejména to, aby se v rámci přezkumu neměnily hlavní zásady stávajícího regulačního rámce. Koncept významné tržní síly se osvědčil, a to právě v rukou národních regulátorů, kteří nejlépe znají tržní situaci ve svých členských státech," zdůraznil.

Rámec byl naposledy komplexně revidován v roce 2009, kdy se podařilo pravidla pro telekomunikační odvětví nastavit tak, že došlo k větší konkurenceschopnosti trhů, snížení cen a zlepšení kvality služeb pro spotřebitele i podniky. Od té doby odvětví elektronických komunikací prošlo významným technologickým i ekonomickým vývojem, a proto je třeba na nový vývoj reagovat. Česká republika obecně podporuje důsledné analyzování dopadů regulace na tržní prostředí, a to u veškerých legislativních návrhů, konstatoval ministr Jan Mládek.

Účelem regulace má být na základě jednání Rady zejména podpora rozvoje konkurence a ochrana zákazníka. Primární je předvídatelnost regulace, jasně a srozumitelně daná práva a povinnosti podnikatelů i národních regulátorů. Regulační opatření sama nemohou vynutit investice, spíše je nutné regulaci nastavovat tak, aby plnila veřejný zájem a zároveň investicím nebránila.

Na programu jednání bylo také rádiové spektrum. Ministři přijali obecný přístup k návrhu rozhodnutí o využívání kmitočtového pásma 470790 MHz v EU a tím jasně deklarovali, že je Rada připravena na zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem. Nizozemské předsednictví rovněž informovalo o úspěšném ukončení projednávání návrhu směrnice o přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru s Evropským parlamentem a o schvalovacím procesu směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

Na jednání navazoval společný pracovní oběd ministrů odpovědných za telekomunikace a  konkurenceschopnost věnovaný diskuzi o strategii jednotného digitálního trhu. Místopředseda Evropské komise Andrus Ansip prezentoval aktuálně zveřejněné legislativní návrhy Evropské komise k elektronickému obchodu a sdělení k online platformám. Ministr Jan Mládek během diskuze označil základní faktory, které by se měly odrážet v návrzích iniciativ na úrovni EU: Princip lepší regulace, digital by default (dokumenty, které stát od občanů a podniků vyžaduje, mají být přednostně k dispozici v elektronické a elektronicky zpracovatelné podobě), once-only (stát nemá od občanů a podniků vyžadovat dokumenty, které již jednou byly jeho libovolné složce řádně předány), stejně jako vytváření legislativy, která bude dostatečně future-proof, tedy odolná vůči změnám.

Ministr Jan Mládek rovněž jasně deklaroval svůj zájem na rychlém pokroku při vytváření skutečně fungujícího jednotného digitálního trhu připojením svého podpisu ke společnému dopisu čtrnácti členských států, který byl zaslán nizozemskému předsednictví před konáním Rady.

Nejnovější články