Ministr Jan Mládek představil vládě koncepci účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana Expo 2017

12.9.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila na dnešním jednání vlády koncepci účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017.

Navrhovaná koncepce bude Českou republiku prezentovat jako zemi kladoucí důraz na "Důmyslnost řešení" a zemi s velkým potenciálem na poli energie a energetiky. Právě v důmyslnosti je skrytá přidaná hodnota českých výrobků, návrhů a řešení v mezinárodním průmyslovém srovnání v oblasti energie a energetiky. Konkrétní podoba české expozice bude známa po vybrání dodavatele souborného díla, který bude odpovědný nejen za vizuální návrh, ale i za realizaci a hladký průběh české účasti. Expozice se přiblíží návštěvníkům pomocí interaktivních modelů, výtvarných realizací nejvýznamnějších vynálezů a objevů.

"Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 je významná akce mezinárodního formátu, která má kladný dopad na podnikatelské prostředí, sociální a ekonomicky udržitelný rozvoj. Ambicí české účasti na výstavě je prezentace 79 českých firem, které se umístily v žebříčku 500 největších firem ve střední a jihovýchodní Evropě," uvedl ministr Jan Mládek.

Vláda vyslovila souhlas s účastí České republiky v Astaně již 30. května a 24. srpna jmenovala českým komisařem na výstavě Astana EXPO 2017 Ing. Jana Krse.

Po schválení koncepčního návrhu české účasti vládou bude návrh upraven do příslušné podoby a zaslán organizátorům Astana EXPO 2017. Návrh koncepce počítá s využitím částky do výše 98,2 mil. Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací české účasti.

EXPO 2017 se bude konat od 10. června do 10. září 2017 v hlavním městě Kazachstátu Astaně a jeho hlavním tématem bude " Energie budoucnosti" s podtématy Snižování emisí, Energetická účinnost a Energie pro všechny.

Nejnovější články

Související články