Ministr Jan Mládek vystoupil na konferenci CIRED: „Budoucnost energetického sektoru bude klást důraz na využití inteligentních sítí“

5.11.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

Na konferenci, která se pod záštitou MPO konala 4. a 5. listopadu v Táboře, se sjelo rekordních 515 účastníků. CIRED je mezinárodní platformou výměny profesních a odborných informací v oblasti elektrických distribučních sítí.

„Bezpečné, spolehlivé a dostupné dodávky elektřiny a tepla, ochrana životního prostředí a snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie. To jsou elementární požadavky, kladené na náš energetický sektor. Rozvoj výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů přináší změny ve způsobu provozování elektrizační soustavy a trhu s elektřinou. Budoucnost bude klást stále větší důraz na využití inteligentních sítí,“ uvedl na 18. mezinárodní konferenci Českého komitétu CIRED ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V diskusi s více než pěti sty účastníky konference CIRED, kterou moderoval šéf Českého komitétu CIRED Petr Toman vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
V diskusi s více než pěti sty účastníky konference CIRED, kterou moderoval šéf Českého komitétu CIRED Petr Toman /vpravo/ vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Na konferenci, která se pod záštitou MPO konala 3. a 4. listopadu v Táboře, se sjelo rekordních 515 účastníků. CIRED je mezinárodní platformou výměny profesních a odborných informací v oblasti elektrických distribučních sítí. Tvoří ji firmy, podnikající v oblasti distribuce, představitelé akademické sféry, univerzit, výzkumných a vývojových subjektů a dalších institucí.

Ministr Jan Mládek v diskusi vyzdvihl důležitost role provozovatelů distribučních soustav. Upozornil na významné změny, kterými česká distribuční síť prochází a které ji čekají především v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů a decentralizované výroby elektřiny.

Jak uvedl šéf Českého komitétu CIRED Petr Toman v diskusi účastníků konference s ministrem Janem Mládkem, největším problémem distribučních a přenosových firem je nedostatek technicky vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků. Dalším problémem oboru je podle dalších účastníků diskuse i financování výzkumu a inovací. Základní úlohou státu by mělo být definovat v této oblasti jasnou koncepci budoucího rozvoje sítí, aby jednotlivé subjekty mohly strategické záměry implementovat do svých rozvojových programů.

Hlavními hosty 18. konference Českého komitétu CIRED byli ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a guvernér  České národní banky Miroslav Singer.
Hlavními hosty 18. konference Českého komitétu CIRED byli ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek /vlevo/ a guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Podle ministra Jana Mládka zapracovává MPO očekávané změny v prioritách a budoucím fungování distribučních sítí  do národního akčního plánu, který bude připraven pro připomínkové řízení do konce letošního roku. Upozornil též na návrh novely energetického zákona, jenž byl právě předložen do prvního čtení v PS P ČR. Vyzval též všechny účastníky, aby v oblasti svých odborností přistupovali pozitivně k řešení problémů a zvýšených nároků například na řiditelnost soustavy, systémy chránění, požadavků na měřící a automatizační techniku a další prvky elektrizační soustavy.

Co se týče nedostatku technicky erudovaných pracovníků, vedle základních změn v naší vzdělávací soustavě, která musí i v jiných oborech více aplikovat prvky duálního vzdělávání, je další možností řešení generačního problému, který trápí i další země EU, získávání talentovaných studentů technických oborů ze zahraničí.

Nejnovější články

Související články