Ministr Mládek jednal s unijními protějšky na zasedání Rady pro zahraniční věci

21.11.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vedl delegaci České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obchodu členských zemí EU, které se uskutečnilo v Bruselu 21. listopadu 2014.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vedl delegaci České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obchodu členských zemí EU, které se uskutečnilo v Bruselu 21. listopadu 2014. Ministři přijali Závěry Rady k obchodu a k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP) a diskutovali o aktuálním vývoji ve Světové obchodní organizaci. Významnými body programu byly i legislativní akty, týkající se návrhu nařízení o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu a návrhu nařízení k veřejným zakázkám.

Prioritou obchodní agendy Evropské unie je dohoda o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP). Ministři se shodli na tom, že je potřeba zintenzivnit jednání a dospět k ambiciózní dohodě, jež přinese významné příležitosti pro evropské firmy a občany. Ministr Mládek v této souvislosti uvedl, že "jmenování nové Evropské komise a výsledek amerických voleb vytváří jedinečnou příležitost, abychom dali vyjednávání o TTIP nový silný impuls". Komisařka pro obchod Cecilia Malmström ministry ubezpečila, že "Evropská komise povede jednání s USA podle mandátu, který od Rady obdržela — nic víc, nic míň".

Zásadním tématem při sjednávání dohody TTIP pro Evropskou komisi i členské státy je transparentnost. "Na jednu stranu je pochopitelná poptávka po maximální transparentnosti a určitá nedůvěra různých zájmových skupin, na druhou stranu vyjednávání o podobných dohodách se v minulosti většinou konala za zavřenými dveřmi. Ten, kdo vyjednávání zveřejňuje, oslabuje svou pozici," dodal ministr Mládek. Klíčovým bodem jednání o TTIP bude bezesporu mechanismus řešení sporů investor—stát (ISDS). Evropská komise nyní zpracovává výsledky veřejné konzultace. "ČR podporuje, aby ISDS bylo součástí dohody TTIP, proto je nyní potřeba řešit ne jestli, ale v jaké podobě bude tento mechanismus do dohody zahrnut," uvedl ministr Mládek.

Ministři dále diskutovali legislativní návrhy, jejichž proces je vzhledem k rozdílným pozicím členských států v rámci Rady zablokován. Rozdílné postoje mezi členskými státy panují v otázce modernizace nástrojů na ochranu obchodu. ČR proces obecně podporuje s důrazem na větší transparentnost a předvídatelnost nástrojů. Ministr Mládek zmínil, že "je potřeba brát v potaz především konkurenceschopnost evropského průmyslu. Pravidlo nižšího cla považujeme za dobře fungující nástroj, který zabraňuje přílišnému zatěžování našeho průmyslu a zároveň poskytuje dostatečné nápravné prostředky pro poškozené výrobce". K návrhu nařízení k veřejným zakázkám italské předsednictví uvedlo, že možnosti nalezení kompromisu považuje za vyčerpané a je třeba hledat jinou cestu.

Na jednání proběhla také debata ke Světové obchodní organizaci (WTO), která se od července nacházela v patové situaci. Kvůli pozici Indie nebylo možné dokončit Dohodu o usnadňování obchodu. Ta je klíčovým elementem závěrů z loňské prosincové Ministerské konference na Bali. Jednání mezi Indií a USA minulý týden vyústila v dosažení dohody mezi těmito aktéry na prvcích, které mají negociační proces ve WTO odblokovat.

V závěru zasedání byli ministři informováni o stavu vyjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a Japonskem a EU a Vietnamem. ČR podporuje jednání s oběma partnery, neboť by tyto dohody měly přinést nový přístup na trh pro české exportéry díky odstranění různých překážek obchodu. ČR proto klade důraz na dosažení vysoké ambice výsledných dohod.

Nejnovější články