Ministr Mládek podepsal investiční smlouvu s GE Aviation

20.10.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společnost GE v Česku zahájí výrobu do konce roku 2022 a vytvoří 500 nových pracovních míst do roku 2023. V rámci uzavřené smlouvy vznikne centrum pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů. Do dodávek komponent pro výrobu se podstatnou měrou v řádech jednotek miliard korun ročně zapojí i české firmy a s GE budou významně spolupracovat i české vysoké školy.

Česko se díky investici dostane mezi pět států, ve kterých jsou navrhovány, vyráběny a vyváženy letecké motory. Staneme se tak zároveň jedinou zemí, která bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. "Pro Českou republiku a její průmysl je velmi dobrou zprávou, že se nám podařilo spolupráci s jednou z nejvýznamnějších světových firem dotáhnout do konce. Rodí se projekt s vysokou přidanou hodnotou od vývoje, testování a výrobu až po servis a zákaznickou podporu nových turbovrtulových motorů. Je obrovskou příležitostí pro naše techniky a další odborníky z oblasti výzkumu a vývoje. Přál bych si, aby tato smlouva byla motivačním impulsem pro mladé lidi a studenty a zvýšila jejich zájem o technické obory," prohlásil ministr Jan Mládek.

"Získávání nových investic a podpora zaměstnanosti je jednou z klíčových priorit vlády. Podpis smlouvy s GE Aviation prospěje zaměstnanosti v České republice a zvýší počet kvalifikovaných lidí v tak inovativním oboru, jako je letecký a kosmický průmysl," řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka. "Vláda dlouhodobě posiluje konkurenceschopnost naší země v soutěži s ostatními státy, které se snaží přilákat zahraniční investory. K tomu významně pomohla i vládní novela zákona o investičních pobídkách, která od loňského roku přinesla nižší administrativní zátěž, snadnější čerpání finanční podpory a také důraz na investice v ekonomicky slabších regionech. Podpis smlouvy potvrzuje, že naše země je pro investory velice atraktivní," dodal premiér.

Důležitost této nejvýznamnější americké investice, kterou agentura CzechInvest dosud dojednala, potvrzuje i firma GE. "Vybudování této centrály pro turbovrtulové motory je součástí dlouhodobé investiční strategie společnosti GE v Evropě, jejímž cílem je posílit vývojové a výrobní kapacity," říká John Rice, viceprezident společnosti GE. "Spojuje naše cenné zkušenosti ze stávajícího závodu turbovrtulových motorů s převratnými technologiemi z našich komerčních proudových motorů při výrobě nových produktů. Investice je výsledkem dlouhodobé strategie a spolupráce mezi společností GE a vládní agenturou CzechInvest s cílem podpořit rozvoj klíčových high-tech oborů v ČR. Vytvoří stovky lokálních pracovních míst, posílí naše regionální kapacity a vylepší naši globální výrobní síť."

Realizace projektu bude znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky i zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Daná investice významně přispěje k rozvoji spolupráce mezi investory a českými vědeckovýzkumnými institucemi. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde.

 

 

Nejnovější články

Související články