Ministr Mládek prosadil návratné investice do rychle rostoucích inovačních podniků

20.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda na včerejší schůzi schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na zapojení České republiky do projektu Středoevropský fond fondů. Ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu bude v letech 2017–2019 vyhrazeno celkem 240 mil. Kč na návratné investice do rychle rostoucích inovačních podniků.

"Projekt navazuje na naši snahu podpořit investice od strat-upů v rámci Národního inovačního fondu," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a vysvětlil: "Cílovým segmentem tohoto nástroje jsou investice do rozvoje již zavedených firem s velkým potenciálem dalšího růstu, pro které je standardní dluhové financování z hlediska jejich růstové fáze nedostupné nebo příliš zatěžující a neumožňuje efektivní expanzi." Chybějící nabídka investičních zdrojů a soukromých investičních fondů na tomto trhu představuje významnou bariéru pro růst podniků, které do budoucna znamenají velký potenciál pro inovativní výrobu s vysokou přidanou hodnotou a globálním významem.

Ministr Mládek vládě představil návrh účasti České republiky na projektu Evropského investičního fondu (EIF) zaměřeném na podporu rostoucích inovativních firem formou investic rizikového kapitálu v zemích regionu střední Evropy. V rámci projektu bude pod správou EIF vytvořen Středoevropský fond fondů, který bude za kapitálové účasti EIF, zúčastněných zemí a soukromých investorů investovat prostřednictvím finančních zprostředkovatelů do kapitálu rostoucích inovativních firem ve fázi later stage/growth.

EIF mimo České republiky oslovil k účasti rovněž Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Itálii. Celkový objem veřejných zdrojů v minimální výši 120 mil. euro by měl být rozdělen mezi 6 9 regionálních fondů, kde se k nim připojí nejméně 2,5krát tolik soukromých investičních prostředků. Vložené národní prostředky po návratu mohou být použity na další podporu podnikání.

Nejnovější články

Související články