Ministr Mládek se na MSV v Brně setkal se zástupci podnikatelské sféry a diplomacie Číny, Ruska a Ázerbájdžánu

30.9.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

V rámci druhého dne své návštěvy 56. mezinárodního strojírenského veletrhu se ministr Mládek setkal se zástupci zemí, které patří nejen k největším vystavovatelům, ale i k nejzajímavějším obchodním partnerům pro české exportéry.

V rámci druhého dne své návštěvy 56. mezinárodního strojírenského veletrhu se ministr Mládek setkal se zástupci zemí, které patří nejen k největším vystavovatelům, ale i k nejzajímavějším obchodním partnerům pro české exportéry.

Hned ráno ministr Mládek navštívil konferenci Čína — partner pro český export, kde rovněž krátce pohovořil o možnostech rozvoje vzájemných obchodních vztahů. "Věříme, že v současnosti existuje řada možností participace českých firem v oblastech vymezených pětiletým plánem rozvoje Čínské lidové republiky na projektech v tradičních oblastech, jako je energetika, důlní průmysl, strojírenství, ale i v řadě dalších průmyslových oborů, jakými jsou např. letectví a letecký průmysl, technologie pro ochranu životního prostředí, ochrana vodních zdrojů, zdravotnictví či zemědělství. Významný je i potenciál ve službách, například v turismu a v oborech poradenství, standardů a certifikace," přiblížil ministr.

Konference Čína partner pro česky export
Konference Čína  partner pro český export

I dalším bodem jeho programu bylo setkání se zástupci významného českého obchodního partnera, konkrétně ministr navštívil akci Business Den Ruské federace. I při této příležitosti zdůraznil snahu podporovat hospodářskou spolupráci jak mezi českými a ruskými podnikatelskými subjekty, tak i mezi regiony obou zemí. "V letošním roce čelíme velmi složité mezinárodně politické situaci, která má bohužel nezanedbatelné ekonomické dopady. Nehledě na to zůstává ruský trh pro české podnikatele zajímavý a důležitý. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu dalšími rezorty rozpracovává opatření zaměřená na minimalizaci dopadů současné krize. Česká republika ruský trh v žádném případě neopouští a je připravena své dosavadní těžce získávané pozice tvrdě hájit," uvedl dále Mládek.

Ministr se následně zastavil na společném stánku Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade, který nabízel pro přítomné podnikatele řadu služeb. K dispozici byl např. exportní konzultant schopný zájemcům nabídnout a představit možnosti podpory ze strany agentury. Součástí stánku byla též i zázemí pro setkávání českých a zahraničních podnikatelů.

Návštěva společného stánku MPO a agentury CzechTrade
Návštěva společného stánku MPO a agentury CzechTrade

Přivítání ministra na stánku MPO
Přivítání ministra na stánku MPO

V rámci veletrhu bylo rovněž za přítomnosti velvyslanců České a Slovenské republiky a zástupců českého Ministerstva průmyslu a obchodu a slovenského ministerstva hospodárstva podepsáno Memorandum o spolupráci na projektech v oblasti energetiky na třetích trzích. Signatáři memoranda byly společnosti Škoda Praha a.s., Slovenské energetické strojárne, a.s., Česká exportní banka a Exportno—importná banka Slovenskej republiky.

Vystoupení ministra Mládka na semináři Exportní a podnikatelské příležitosti v Ázerbájdžánu
Vystoupení ministra Mládka na semináři Exportní a podnikatelské příležitosti v Ázerbájdžánu

Odpoledne pak ministr Mládek navštívil seminář organizovaný Hospodářskou komorou na téma Exportní a podnikatelské příležitosti v Ázerbájdžánu, kde rovněž vystoupil s krátkým úvodním slovem. "Ázerbájdžán představuje nejvýznamnějšího obchodního a s ohledem na dodávky ropy i strategického partnera České republiky z regionu jižního Kavkazu. Ázerbájdžánský trh je pro Českou republiku velmi perspektivní. Vysoké příjmy do státního rozpočtu plynoucí z vývozu ropy a plynu stimulují poptávku po zahraničním zboží i v oblasti strojírenství a umožňují financovat investiční a modernizační projekty země, což je skvělá příležitost pro české firmy," vysvětlil význam tohoto teritoria.

Nejnovější články