Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a jeho irácký protějšek Naseer Al Issawi potvrdili zájem o rozvoj obchodu mezi ČR a Irákem

8.12.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

Ministr Jan Mládek se v průběhu jednání se svým iráckým partnerem Al Isawim shodl, že existují možnosti pro zintenzivnění hospodářských vztahů a pro jejich rozšíření do nových oblastí.

Ministr průmyslu Jan Mládek a ministr průmyslu a nerostných surovin Iráku Naseer Al Isawi se setkali při příležitosti I. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Irákem, která se 2. prosince uskutečnila na MPO.

Ministr průmyslu Jan Mládek a ministr průmyslu a nerostných surovin Iráku Naseer Al Isawi

Ministr Jan Mládek se v průběhu jednání se svým iráckým partnerem Al Isawim shodl, že existují možnosti pro zintenzivnění hospodářských vztahů a pro jejich rozšíření do nových oblastí.

"Máme zájem o oboustranný rozvoj obchodních, průmyslových a investičních aktivit, i když dosavadní bilance obchodní výměny ukazuje, že irácké produkty se do ČR dovážejí minimálně. Dalším směrem, kterým bychom mohli vzájemné hospodářské styky rozšířit, jsou nejen obchod zbožím a službami, ale i sektor investic," řekl ministr Jan Mládek.

Oba ministři podepsali v závěru jednání Protokol z I. zasedání Smíšené česko—irácké komise a dále Memorandum o porozumění mezi českým a iráckým ministerstvem o spolupráci v oblasti těžby nerostných surovin a rozvoje energetiky.

Ministři specifikovali nejzajímavější oblasti, které konkretizují zájem obou zemí o vzájemnou spolupráci. Zahrnují obchodní výměnu, průmyslovou a technickou spolupráci, oblast strojírenského průmyslu, sektor energetiky a elektrotechniky, geologický průzkum, těžbu a zpracování nerostných surovin, obranný průmysl, stavebnictví, dopravní infrastrukturu včetně železnic a tramvajové dopravy, letišť a přístavů, dále zemědělství a potravinářství, ekonomickou spolupráci v investicích, bankovnictví a financování a v neposlední řadě v ochraně životního prostředí jako je odpadové hospodářství či obnovitelné zdroje. Zvláště podrobně byly diskutovány oblasti spadající do působnosti aktuálně přijatého Memoranda o porozumění. Taktéž byly dohodnuty postupy, které by pomohly příležitosti v těchto oblastech přeměnit do realizovaných projektů na firemní úrovni.

Jednotlivé oblasti spolupráce se podrobněji projednaly v průběhu zasedání smíšeného výboru pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla. Na závěr pracovního programu se ministr Naseer Al Issawi setkal s ředitelem mezinárodních vztahů Kanceláře prezidenta Hynkem Kmoníčkem a s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou.

Nejnovější články

Související články