Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek informoval vládu o Aktivizaci Českomoravské záruční rozvojové banky

17.10.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předložil vládě materiál o Aktivizaci ČMZRB jako národní rozvojové banky. Materiál je reakcí na programové prohlášení vlády a na aktuální vývoj na evropské úrovni, zejména pak na Investiční plán pro Evropu, tzv. Junckerův balíček.

Materiál zdůrazňuje potřebu existence národní finanční rozvojové instituce, ve kterou se následně na základě připravovaného projektu začne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. transformovat a bude se tak moci podílet na realizaci připravované Národní investiční strategii investičního plánu České republiky, který nadefinuje potřeby a priority jednotlivých rezortů. Materiál rovněž počítá s přípravou věcného záměru návrhu zákona o národní rozvojové bance v návaznosti na projekt transformace.  

"Nesoustředíme se výhradně na aktivizaci ČMZRB ve vztahu k podpoře malého a středního podnikání, ale vnímáme to jako nástroj pro zlepšení efektivity hospodářské politiky státu a podporu hospodářského růstu," upřesnil ministr Mládek.

Zlepšení efektivity systému opatření na podporu hospodářského růstu, pokud se začne v čas připravovat, umožní po roce 2020 hladší přechod do prostředí hospodářské politiky založené nikoliv na prakticky neomezených možnostech fondů EU, ale naopak na velmi omezených možnostech státního rozpočtu.

Trendy vedoucí k zjednodušení a centralizaci implementační struktury finančních nástrojů pro podporu hospodářského růstu lze identifikovat v řadě členských států EU. V současné době hledají vlády vyspělých zemích, zejména v Evropě, cesty k řešení přetrvávající vysoké nezaměstnanosti, slabého růstu a zároveň rostoucího podílu veřejného dluhu DPH. Těmto podmínkám je nutné přizpůsobit také nástroje hospodářské politiky státu.

Nejnovější články