Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek informoval vládu o rozvoji národního metrologického systému

14.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila Koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 až 2021. Rozvoj národního metrologického systému (MNS) vycházel v uplynulých letech z vládou schválené Koncepce pro období 2012 až 2016, jejíž platnost skončí se závěrem letošního roku.

Z tohoto důvodu byla vládě předložena nová Koncepce na roky 2017 až 2021. Hlavním úkolem NMS bude udržet a rozvíjet metrologickou infrastrukturu podporující inovaci technologií, posílit konkurenceschopnost českého průmyslu a jakost služeb, napomoci odstraňování technických překážek obchodu a připravit se na přeměnu ekonomiky i života do podmínek Průmyslu 4.0.

"Cílem nové Koncepce je rozvíjet vysokou kvalitu a odbornost v metrologii, která je prospěšná k prosazování zájmů podnikatelů, občanů i státu," konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V oblasti mezinárodních vztahů a spolupráce je zásadní členství České republiky v celosvětových a  evropských organizacích, které se zabývají metrologií, s cílem spolurozhodovat v otázkách vývoje a sjednocování metrologie a zajistit kvalitu metrologických činností tak, aby vytvářela předpoklady pro uznatelnost a podmínky pro rozvoj nového pohybu zboží a služeb.

Nová Koncepce národního metrologického systému vychází z analýzy dosaženého stavu na základě reálných potřeb České republiky.

 

 

 

Nejnovější články