Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek pokračuje v úsilí snižovat administrativní zátěž živnostníků

16.1.2017 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda na dnešní schůzi schválila novelu živnostenského zákona, která napomůže snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí.

Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu indentifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku.

"Nyní si tyto údaje zjistí živnostenský úřad sám z příslušného veřejného rejstříku," vysvětluje ministr Mládek a dodává:"Zkvalitnění stávající právní úpravy živnostenského podnikání zároveň přispěvje k zajištění fungování centrálních registračních míst." 

Společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu bude moci podnikatel učinit rovněž podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Na stejném místě může podnikatel učinit i podání obsahující údaje požadované v oznámení o změnách registračních údajů vztahujících se k oběma typům daní.

Novela obsahuje úpravu zmocnění pro vydávání tržních řádů a nově sjednocuje překážky provozování živnosti, které navazují na sankční zrušení živnostenského oprávnění.

Ministerstvo novelou zákona vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí možnost vydávat na žádost hromadné soubory (sestavy) s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů.

Nabytí účinnosti zákona, kterým dojde ke sladění terminologie živnostenského zákona a dalších právních předpisů, je navrženo s přihlédnutím k principu jednotné doby nabytí účinnosti právních předpisů vztahujících se na podnikatele dnem 1. července letošního roku.

Nejnovější články

Související články