Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předložil vládě Plán rekonstrukce objektů o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020

21.9.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes informoval vládu, že za rok 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření v rozsahu potřebném pro naplnění národního závazku úspor energie v budovách ústředních institucí podle článku 5 směrnice o energetické účinnosti.

Směrnice stanovuje povinnost členským státům zajistit od 1. ledna 2014, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a užívání jeho ústředních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost budov. Pro Českou republiku byl na základě vyhodnocení souboru budov stanoven závazek 25 457 MWh úspor kumulativně za období 2014 2020, tzn. 909 MWh ročně. Veřejný sektor by měl jít ve zvyšování energetické účinnosti příkladem.

"Ze zprávy, kterou vzala vláda na vědomí, vyplývá, že Česká republika v roce 2015 naplnila povinnost podle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti a realizovala předepsané úspory energií v budovách ústředních institucí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V roce 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření na 30 budovách 9 ústředních institucí s celkovou energeticky vztažnou plochou 186 151 m2. Realizovaným opatřením se dosáhlo výsledné úspory energie ve výši 6 772 MWh za rok 2015. Tím došlo k naplnění požadavků článků 5 směrnice pro rok 2015.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o energetické účinnosti je cílem dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020.

 

Nejnovější články