Ministr průmyslu a obchodu jednal s vedením a akcionáři Net4Gas o bezpečném rozvoji plynárenské soustavy

1.8.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

Zásadní zájem českého státu o zajištění energetické bezpečnosti země byl ústředním tématem jednání, na něž si pozval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vedení a akcionáře společnosti Net4Gas s.r.o.

Zásadní zájem českého státu o zajištění energetické bezpečnosti země byl ústředním tématem jednání, na něž si pozval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vedení a akcionáře společnosti Net4Gas s.r.o., držitele výhradní licence pro přepravu plynu a provozovatele 3800 km plynovodů v České republice. Za Net4Gas se jednání mj. zúčastnil jednatel a generální ředitel Andreas Rau a představitel akcionáře za společnost Borealis.

"V kontextu priority zajištění energetické bezpečnosti státu a dalšího budování plynové infrastruktury v ČR jsem při jednání vyjádřil své znepokojení nad nedávnou změnou kapitálové struktury společnosti Net4Gas a její schopností dalších zásadních investic," prohlásil ministr Mládek.

Akcionáři Net4Gas vysvětlili ministrovi průmyslu a obchodu, že po zakoupení firmy Net4Gas za krátkodobou půjčku dle předem dohodnutého plánu nyní dokončují implementaci trvalé kapitálové struktury, kdy 1/3 celkového kapitálu firmy tvoří 14,4 mld. Kč od vlastníků a cca 2/3 celkového kapitálu, tedy 27,9 mld. Kč jsou dluhopisy, jež si zakoupili investoři a banky. Z toho čeští investoři nakoupili obligace za cca 7 miliard korun. Změnou kapitálové struktury není dle Net4Gas cena plynu pro koncové zákazníky v ČR nijak dotčena a společnost má zajištěny prostředky na všechny plánované investice včetně strategických projektů severojižního propojení. Schopnost společnosti Net4Gas financovat všechny provozní a investiční aktivity byla potvrzena udělením ratingu BBB (S&P, Fitch).

Při projednávání plánu dobudování severojižní trasy plynovodů STORK 2 a MORAVIA a realizace strategických plánů posílení energetické bezpečnosti České republiky představitelé a akcionáři společnosti Net4Gas ujistili ministra Mládka zabezpečením trvalého dialogu s dotčenými českými vládními úřady a institucemi. Zástupci Net4Gas a akcionářů ujistili ministra Mládka, že budou usilovat o co největší podíl evropských peněz při výstavbě nové severojižní plynové magistrály.

V souvislosti s rezignací ředitele odboru plynárenství Ministerstva průmyslu a obchodu Jana Zaplatílka na členství v dozorčí radě Net4Gas k 31.7. 2014 požádal ministr Jan Mládek akcionáře Net4Gas, aby na nejbližší možné valné hromadě vstřícně projednali a schválili jiného zástupce českého státu, jehož nominaci předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nejnovější články