Ministři v Bratislavě řešili, jak transformovat evropský průmysl, podniky a pracovní sílu v digitálním věku

18.7.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve dnech 17. a 18. července 2016 se v Bratislavě sešli ministři osmadvacítky odpovědní za vnitřní trh a průmysl k neformálnímu jednání Rady pro konkurenceschopnost. Českou delegaci vedl ministr Jan Mládek.

Na plenárním zasedání se ministři věnovali otázkám urychlení digitální transformace evropského průmyslu a podniků, které uvedli slovenský ministr hospodářství Peter Žiga a místopředseda Komise Jyrki Katainen. Ministři si mimo jiné vyměňovali zkušenosti s iniciativami typu Průmysl 4.0. "V zemích EU vzniká celá řada iniciativ, od čistě průmyslových až po strategie zahrnující celou společnost. V České republice se snažíme o to, abychom byli v čele tohoto pelotonu a připravili našim podnikům i celé společnosti co nejlepší podmínky pro postupnou digitalizaci naší ekonomiky," uvedl k tomu ministr Mládek.

Ministři měli dále možnost debatovat se zástupci špičkových slovenských firem, kteří představili technologie z oblasti virtuální reality, big data, robotiky či 3D tisku. Společná diskuse se věnovala překážkám, kterým takovéto firmy čelí v oblasti investic, pracovní síly a jejího vzdělávání a dovedností, či otázkám spojeným s regulací.

Ministr Mládek následně jednal se svými protějšky právě o budoucí připravenosti pracovní síly EU. Představil české projekty propojující akademickou a soukromou sféru, jako jsou program Kompas či TRIO."V rychle se měnícím světě digitálních technologií bychom měli budoucí absolventy technických oborů naučit pracovat s velkou škálou nástrojů tak, aby v budoucnosti dokázali flexibilně ovládat nové technologie. Jsem rád, že podobně to vnímá i Evropská komise," uvedl ministr v diskusi.

Nejnovější články

Související články