Mládek pro LN: Sazby DPH vrátíme na 10 a 20%

22.7.2011 | Rozhovory | Autor: Lidové noviny

Nekompromisního přístupu sociální demokracie vůči většině vládních reforem nezůstane ušetřeno ani plánované navýšení daně z přidané hodnoty. Jakmile socialisté převezmou vládu, DPH opět sníží, tvrdí stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek.

Nekompromisního přístupu sociální demokracie vůči většině vládních reforem nezůstane ušetřeno ani plánované navýšení daně z přidané hodnoty. Jakmile socialisté převezmou vládu, DPH opět sníží, tvrdí stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek.

LN: Sociální demokracie opakovaně prohlásila, že v případě vítězství ve volbách změní některá z opatření přijatých současnou vládou. Některá z vládou prosazených opatření jste dokonce ihned napadli u Ústavního soudu. Plánované změny sazeb DPH zatím žádnou rychlou akci nevyvolaly. Proč?

V dlouhodobých otázkách, jako je například nastavení druhého pilíře důchodové reformy nebo podoba malé důchodové reformy, máme silný mandát. Když se nedokážeme s vládou dohodnout, musíme ihned reagovat. Změna DPH je v kompetenci vlády a jiná vláda může poměrně lehce přistoupit ke korekcím. Stačí měnit pouze sazbu daně.

LN: A změnili byste ji, kdybyste převzali vládu?

Ano. Sazby DPH bychom vrátili na úroveň 10 a 20 procent.

LN: Ve vámi vypracovaném návrhu daňové politiky ale uvádíte, že k opětovnému snížení DPH u potravin, léků, novin a knih přistoupíte, „pokud to rozpočtová situace neznemožní“. Znamená to, že si necháváte zadní vrátka a že nakonec sazby ponecháte zvýšené na úrovni, jakou plánuje současná vláda?

Hlásíme se ke snižování deficitu veřejných financí až na nulu. Vzhledem k nejistému ekonomickému vývoji v eurozóně a ve světě je nutné připustit, že pokud bude akutní krize, pak nebudeme moci DPH snížit.

LN: Jaká je pravděpodobnost, že by v případě převzetí vlády ČSSD v budoucnosti DPH opět snížila?

Při pohledu na současný vývoj je patrné, že ekonomická situace je skutečně složitá. Celosvětové prognózy jdou dolů...

LN: ... takže asi nelze očekávat, že by váš záměr snížit DPH byl skutečně realizován?

To ne. Téměř jistě chceme sazby DPH opět vrátit na stávající úroveň. Zabránit by nám v tom mohla jen nějaká mimořádná situace.

LN: Současná vládní koalice ale také plánovala nezvyšovat daně, a nakonec tvrdí, že pod vlivem ekonomického vývoje je nutné přistoupit k navýšení DPH...

Tuto paralelu musím zásadně odmítnout. Oni si byli dobře vědomi řecké krize. Neexistovala žádná nová fakta, o kterých se dozvěděli až po volbách.

LN: ČSSD by chtěla zachovat současnou úroveň daňové kvóty, a zároveň snížit DPH. Z toho vyplývá, že byste museli navyšovat ostatní daně...

Nechceme zvyšovat daňovou zátěž, ale jinak ji přerozdělit. Přistoupili bychom k navýšení daně z příjmů právnických osob, k obnovení progrese u daně z příjmů fyzických osob a také chceme klást vyšší důraz na majetkové a ekologické daně.

LN: Takže nižší DPH mají zaplatit převážně firmy?

Navrhujeme zvýšení daně z příjmů právnických osob o dva procentní body, ze současných 19 procent na 21 procent. Myslím, že to neohrozí konkurenceschopnost českých firem. Dnes máme nominální sazbu na úrovni 19 procent, stejně jako Slováci. Ale protože slovenští pravicoví reformátoři zrušili daňové výjimky také u právnických osob, což se u nás nestalo, tak jejich efektivní daňová sazba je kolem 17 procent, zatímco naše se pohybuje mezi 12 a 13 procenty. I když zvýšíme nominální sazbu zdanění firem, i tak budeme mít efektivní sazbu nižší, než má nyní Slovensko. Určitě nechceme podlomit konkurenceschopnost České republiky.

LN: Neškodí ale konkurenceschopnosti země i neustálé změny v daňovém systému, které vyvolávají nejistotu u firem a investorů?

U sazby DPH nevidím až takový problém. Na druhé straně by neměly být prováděny velké cviky se zásadními věcmi, jako je například zavádění a rušení systému superhrubé mzdy. Pro firmy máme hlavní doporučení, aby ceny neuváděly fixně, aby oddělovaly základní cenu od DPH a aby DPH uváděly samostatně. Když pak přistoupíme ke změně sazby DPH, nebude to pro firmy představovat velký problém.

LN: Výše zdanění je ale pro investory podstatná při zvažování, kam investice umístí...

Samozřejmě. Netvrdím také, že by nebylo lepší, kdyby se politické strany byly schopné dohodnout na základním směrování a byla zde nějaká předvídatelnost.

LN: Předvídat míru zdanění nemohou ani občané. ČSSD sice trvá na tom, že chce znovuzavést daňovou progresi, ale neuvádí již, kolik stupňů a jaké sazby by měly po tomto kroku být...

Zatím jsme vypracovali takzvanou Zelenou knihu. Z té vyrobíme na podzim Bílou knihu, která již bude konkrétnější. Je třeba sjednotit ve straně názory. Počet stupňů daňových pásem a jednotlivé sazby ještě nebyly stanoveny.

LN: Proč upřednostňujete zvyšování přímých daní na úkor nepřímých? Není pro lidi lepší, když si prostřednictvím spotřeby sami rozhodnou, jak velkou daň zaplatí?

Myslíte, že lidé uvažují tak, že aby mohli zaplatit vyšší daň, tak že budou více spotřebovávat?

LN: Ne, naopak. Že budou moci omezit spotřebu nebo nahradit dražší produkty levnějšími, čímž si sníží daňovou zátěž...

Jsme přesvědčeni, že daňový systém je potřebné nastavit spravedlivěji. Současná daň je velmi nerovná. Nejedná se přitom jen o rozdíly vyvolané různou výší mezd. Nerovnost vyplývá i z příjmů z kapitálu a z nájmů nebo ze zdanění osob samostatně výdělečně činných.

LN: Výnosy ze kterých daní mají převážně kompenzovat případné opětovné snížení DPH?

Musíme to namíchat. Je třeba dodat, že pro firmy, které působí v oligopolním prostředí, navrhujeme navýšit daň z příjmu na 30 procent. Jedná se o společnosti v oblasti energetiky, finančnictví a telekomunikací. Chceme také otevřít diskusi výše majetkových daní. Kdyby obce mohly mít vyšší příjmy z těchto daní, mohly by se potom snížit dotace vyplácené státem.

(Rozhovor byl otištěn 22.7.2011 v Lidových novinách)

Nejnovější články