Nastavený systém podpor zůstane zachován, říká ministr zemědělství Jan Mládek

10.1.2006 | Rozhovory | Autor: Petr Prokeš

Přírodě a společnosti včelařství více dává než bere – tak zní heslo VIII. sjezdu ČSV. Dokážete jeho obsah vysvětlit? Začnu osobně – jsem z jihu Čech, můj otec byl vždy zapáleným včelařem a ještě dnes má více než dvacítku úlů. Připomínám, že to je více...

Přírodě a společnosti včelařství více dává než bere – tak zní heslo VIII. sjezdu ČSV. Dokážete jeho obsah vysvětlit?

Začnu osobně – jsem z jihu Čech, můj otec byl vždy zapáleným včelařem a ještě dnes má více než dvacítku úlů. Připomínám, že to je více něž dvojnásobek průměrného stavu včelstev na včelaře v republice.

Včely mě tedy provázejí celý život. Bylo to tajemné až sváteční, když jsem slyšel ten hukot a viděl organizovanost a píli jednotlivých včel i celého úlu. To byly momenty, kdy si člověk s pokorou uvědomoval obrovskou sílu přírody a těchto drobounkých tvorů, kteří toho pro lidi i přírodu tolik dělají.

Doufám, že to ode mě nebude znít jako fráze, ale včelařů a jejich neokázalé a přitom tolik potřebné a obětavé práce si nesmírně vážím. Vždyť jde o nekonečný systematický příběh a vztah mezi člověkem a živým tvorem.

Z titulu funkce ministra zemědělství pak můžu být spokojen z poznatku, že si důležitost včelařství, které má zásadní vliv na opylovací potřeby krajiny a potažmo úrodu celé řady zemědělských i zahradních plodin, keřů a stromů, uvědomuje i stát. Rád bych upozornil, že prostřednictvím ministerstva zemědělství proudí do tohoto oboru každoročně desítky milionů korun za účelem pomoci řadovým včelařům v jejich prospěšné práci a koníčku.

Jaký máte pocit z úvodní části sjezdu, které jste byl přítomen?

Jak jsem právě vzpomínal, z důvodu úzké osobní vazby jsem rád, že jsem měl možnost nakouknout takříkajíc přímo pod pokličku, a to hned přímo při vrcholném jednání. Pracovní, ale při tom přátelská atmosféra i rozhovory s mnoha přítomnými mi jen potvrdily, že lidé ve spojení se včelařstvím jsou dobrým a přátelským společenstvím.

V pohledu do budoucnosti jsem potěšen, že díky široké odborné základně našich včelařů je nastaven trend pokračování vysoké kvality. Toto své rozhodnutí sjezd potvrdil zvolením vašich zástupců, kteří si již vybudovali renomé, a jak jsem se informoval, mají dobrou spolupráci s odborem rybářství, myslivosti a včelařství, který je na našem ministerstvu zřízen.

Jak hodnotíte úroveň českého včelařství a českého medu v porovnání s úrovní oboru ostatních evropských zemí a ve světě vůbec?

Česká republika patří mezi země, kde má včelařství historickou tradici a je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Vím, že třeba včelaři z Německa, Rakouska či Itálie chovají ke svým českým kolegům hluboký respekt, své zkušenosti s nimi rádi vyměňují a jezdí sem za inspirací.

Máme velmi kvalitní chovatele a plemenářskou práci, což se odráží ve stavu jednotlivých včelstev. Můžeme se pochlubit perfektně propracovanou úrovní veterinárního dohledu a úspěšně fungující vzájemnou spoluprací mezi veterinárními lékaři a jednotlivými včelaři. Jako příklad mohu uvést nákazu varroázou a morem včelího plodu. V oblasti léčení a prevence jsme na špici členských států Evropské unie. Dobrý chov a jeho zdraví je základním předpokladem pro produkci velmi kvalitního medu, o který je zájem i v zahraničí. Na tomto místě bych ovšem našim včelařům radil spojit síly a zajistit mnohem větší osvětu směrem k našim spotřebitelům, právě s odkazem na dobrý a kvalitní český med.

Poslední dobou se hovoří o krizi českého včelařství. Je podle vás situace opravdu tak závažná?

Poklesy stavů včelstev, stárnutí populace včelařů, nejistý odbyt za nízké peníze, přetlak produkce…Když si to takto seřadíte, tak by snad šlo mluvit o problémech – s užitím slova krize bych byl opatrný, ačkoliv uznávám, že k hlubší analýze bych potřeboval shromáždit více informací.

Já však jsem a chci být optimistou. Perspektivy každého odvětví se vyvíjejí z historie a ta je u našich včelařů více než povzbudivá. Kolaps odvětví podle mě nehrozí. Nastal ale čas k provedení analýzy nynějšího stavu a pak najděme cesty k řešení problémů, které jsem zmínil a jež je třeba si přiznat.

Nenechme si mezi prsty proklouznout přednosti našeho včelařství, ale naopak postavme na nich svou strategii. Je to právě třeba již zmíněná kvalita a vlastní svazová norma Český med, stanovující kvalitativní parametry nutné pro označování produkce jako „Český“, „Moravský“ nebo „Slezský“ med. Jinými slovy: o budoucnost našeho medu se neobávám.

Zmínil jste vysoký průměrný věk včelařů. Dokázal byste najít recept na řešení tohoto stavu? Máte nějaké doporučení, jak k chovu včel přilákat více mladých lidí?

Nová doba přináší nové požadavky na život, životní trendy se mění, vše se zrychluje, takže si dokážu připustit, že trpělivost a nejisté výsledky, jež jsou se včelařstvím spojeny, mohou většinu mladých lidí odrazovat. Jak to tak vypadá, právě vzhledem k oné potřebě trpělivosti a drobné práce se včelařině bude dlouhodobě věnovat převážně starší generace. To je skutečnost.

Nicméně, jak jsem byl svědkem na vašem sjezdu, počty základních organizací, které pořádají kurzy pro nové začínající včelaře, neustále stoupají. Snad jste na dobré cestě, a tak obavu o členskou základnu včelařů mít nemusíme.

Cestu, jak více podnítit zájem lidí, vidím například ve větší popularizaci celého odvětví a osvětě. Mám na mysli například pořádání akcí pro veřejnost, přímé ukázky každodenní práce i těch vzácnějších aktivit spojených s ochutnávkami medu a výrobků z něj, vtipnou reklamu a upoutávky, přímé oslovení. Nezapomínejme na osvětu a spolupráci se školami, zájmovými kroužky a podobně.

Zůstane i za vašeho působení ve funkci zachován na ministerstvu odbor rybářství, myslivost a včelařství?

Podpora českých včelařů je potřebná, to samé můžu říci o podpoře rybářů a myslivců. To znamená, že odbor rybářství, myslivost a včelařství zůstane zachován a nadále bude fungovat pro český svaz včelařů jako přímý partner. Zpětná vazba a vzájemná spolupráce je potřeba, a jak vím, v posledním období se osvědčila například při převodu pozemků pod sídlem svazu v Křemenově ulici nebo při přípravě nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelích produktů a jejich uvádění na trh.

Nynějším úkolem odboru je obhajování našich argumentů na půdě Evropské komise za ochranu kvalitního českého medu a přiznání značky český med v prostředí Evropské unie. Se státy, jako například Maďarsko, bojujeme také o zastavení či alespoň omezení dovozů neprověřených medů ze zemí mimo území Evropské unie. Zde vidím velmi potřebné spojit síly a zintenzivnit tlak. Argument je silný – vysoká kvalita a zdravotní nezávadnost českého medu.

Domníváte se, že dokážete obohatit tradiční dobrou spolupráci mezi Českým svazem včelařů a ministerstvem o nové prvky?

Jako dobrý základ pro další spolupráci považuji využití současného modelu. Přesto každý úspěšný vývoj vychází z neustálého zlepšování stavu hledáním a odstraňováním nedostatků. Konkrétní kroky a změny však můžou přijít, až se ještě o něco více rozkoukám ve vlastním fungování úřadu a zorientuji se lépe v komunikaci s jeho partnery.

V souvislosti s finanční výpomocí oboru se ve slovníku chovatelů včel již brzy zabydlely pojmy „národní“ a „evropská“ dotace. Budou do budoucna oba pojmy nadále společně existovat, nebo hrozí likvidace jednoho z finančních pramenů: Jinými slovy, přežije tuzemský způsob podpory chovu včel v podmínkách Evropské unie?

Jsem si jistý, že nastavený systém podpor v oboru včelařství zůstane zachován. V současné době jsou všechny národní podpory do oblasti včelařství „notifikovány“, tedy Evropskou unií potvrzeny. Z toho vyplývá, že není důvod se obávat, že by národní podpory nebylo možno uplatňovat. To jsem ostatně již řekl na vašem sjezdu.

Podpora z národních zdrojů, tedy stávající částka do 150 Kč na jedno včelstvo – v roční sumě 20 milionů korun, vychází ze snahy alespoň částečně zmírnit problémy, se kterými se každodenně setkáváte. Dalších 19 milionů jde na vzdělávání, boj proti nemocem, plemenářskou činnost apod. Na druhou stranu díky Evropské unii, samozřejmě s naším spolupodílnictvím, přišlo letos do oboru dalších 30 milionů korun, které se další dva roky ještě navýší na 38 a 45 milionů korun za účelem zlepšení podmínek pro produkci včelích produktů a jejich uvádění na trh. Konkrétně jde například o boj proti varroáze, racionalizaci kočování, úhrady rozborů medu atd.

Z těchto zdrojů si například dokážu představit financování cesty českého medu a ostatní produkce mezi české spotřebitele.

Mezi včelaři se hodně hovoří o finančních nákladech na zajištění chovu včel. Mnoho z nich tvrdí, že jsou jejich chovy ztrátové. Jaký recept na řešení situace byste jim doporučil?

Když jsem minulý týden předával v pražském Národním muzeu ceny nejlepším zemědělcům, byla tam položena také otázka, jaký recept má vítěz na úspěšnost a rentabilitu svého podnikání. Odpověď byla stručná a je myslím použitelná i pro včelaře: je třeba, aby podnikateli byla jeho práce zároveň i koníčkem.

Mezi nákladové položky patří i cena cukru. Ta by se měla v příštích letech snižovat. Dokážete přiblížit, jakým tempem a nějakou úroveň?

Máte-li na mysli maloobchodní ceny cukru pro spotřebitele, pak má odpověď je, že kdyby toto dokázal někdo s jistotou přiblížit, mohl by na tom patrně velmi zbohatnout – takového člověka ovšem neznám. Nelze totiž odhadnout, do jaká míry obchodníci promítnou snížení výkupních cen cukrové řepy a cukru do cen maloobchodních. Jinými slovy, nelze dopředu říci, jak vysoké marže si velkoobchod stanoví poté, co dojde ke snížení cen cukru o 36 procent a u cukrovky o 42,5 procenta.

Každopádně snížení cen jedné ze základních nákladových položek lze v dohledném období předpokládat – a to je pro včelaře myslím dobrá zpráva.  

Jak vy osobně přispíváte k odbytu medu? Jíte med? A co vaše rodina?

Už jsem zmínil naši rodinnou včelařskou tradici, takže odpověď na toto otázku je jasná. Med je součástí našeho jídelníčku a dovolím si říci, že v množství více než průměrném. Nejde přitom jen o jeho lahodnou chuť, ale i sílu a zdraví, jež je v něm ukryta. Možná díky němu je má rodina zdravější.

Nejnovější články