Návrh novely zákona o elektronických komunikacích významně posiluje ochranu práv našich spotřebitelů

16.2.2017 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odeslal ve středu na Úřad vlády návrh novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Před samotným projednáváním vládou bude návrh novely posouzen odbornými komisemi Legislativní rady vlády.

"Nad rámec technické povahy novely důležitého zákona o elektronických komunikacích, týkající se přechodu na efektivnější formát digitálního televizního vysílání DVB-T2, obsahuje námi předložená novela aspekty významně posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a úpravu problematiky sankcí, které může uložit regulátor, tedy Český telekomunikační úřad, jednotlivým operátorům," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nová úprava obsahuje především možnost přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory. Konkrétně se nově stanoví maximální délka výpovědní doby v případě přenesení čísla na 10 dnů.

Povinnou součástí smlouvy mezi účastníkem a operátorem bude muset být podle novely ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.

Novela obsahuje taktéž zakotvení zákazu poskytování služeb spotřebitelům za jiné než zveřejněné ceny, přičemž se to bude týkat také osob - spotřebitelů, jimž firmy přeprodávají SIM karty za nižší ceny než ceny tržní.

Novela přináší povinnost operátorům informovat účastníky o jejich právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora.

Mění se i úprava pokut v zákoně o elektronických komunikacích, kdy se horní hranice pokuty odvíjí od závažnosti příslušného deliktu. Doplňuje se též možnost uložit pokutu v procentech z čistého obratu pachatele přestupku.

Nejnovější články

Související články