Nečerpání evropských fondů

7.10.2013 | Otázky a odpovědi

Vážený pane inženýre, ... jak vnímáte problematiku "čerpání" fondů EU? Nejen z médií jsem zaznamenal otřesné praktiky zneužívání pomoci EU, spojené s korupčními skandály zejména v Ústeckém kraji. Umožnilo to selhání kontroly? Kontroly Regionálních...

Otázka

Vážený pane inženýre,
ve Vaší webové rubrice jsem objevil pouze jedem příspěvek...

Mne osobně zajímá Váš názor na Vaše priority jako potencionálního ministra financí.

Jak vnímáte problematiku "čerpání" fondů EU. Nejen z médií jsem zaznamenal otřesné praktiky zneužívání pomoci EU, spojené s korupčními skandály zejména v Ústeckém kraji.

Umožnilo to selhání kontroly? Kontroly Regionálních rad, úřadů jimi zřízených? Kontroly Auditního orgánu? Jak se na to díváte Vy, máte nějakou vizi, co by se mělo v této oblasti odehrát ke zlepšení stavu?

Děkuji Vám za odpověď, váš čas a přeji úspěšný den.

VG

Odpověď

Vážený pane,

problematiku čerpání Evropských fondů vnímám s velkým znepokojením.

Pokud budu ministrem financí, bude to pro mne jeden z největších problémů.

Funguje to totiž tak, že nejprve je projekt zaplacen 100% z českých peněz a když dobře proběhne domácí a evropský audit, tak EK (Evropská komise) proplatí zpět českému státu zpravidla 85 % investice. Nám hrozí, že peníze budou vydány z českých rozpočtů a později nepřijdou z Bruselu.

Odhad velikosti problému se dělá velmi těžko, ale může to být až 100-150 mld. Problém bude naskakovat postupně. Po ukončení letošního roku se asi zjistí, že již nikdy nedostaneme 30-40 mld. Kč. A o to bude větší deficit.

Problém OP Severozápad je velký, selhání na místě obrovská. Může za to ovšem také ministr Kalousek, který teprve po 1. lednu 2013 najal několik stovek auditorů, což po něm dávno chtěla EK, aby kontroloval i tzv. ROPy, tedy krajské operační programy.

A ještě jedno musím říci, všechny OP krajské tvoří 16 % alokované sumy. Významně větší problém je na úrovni centrální, kde míra neschopnosti při čerpání peněz, zejména na ekologické a dopravní projekty, přesáhla všechny meze.

Pokud budu ve funkci ministra, udělám vše proto, aby škoda, která hrozí naší zemi, byla minimalizována.

Zdraví

Ing. Jan Mládek, CSc.
stínový ministr financí ČSSD

V Praze dne 7. října 2013

Nejnovější články