Novela konkurzního zákona neprošla, úloha věřitelů zatím posílena nebud

21.6.2005 | Rozhovory | Autor: Karel Žítek

V druhé polovině února Poslanecká sněmovna neschválila poměrně rozsáhlý poslanecký návrh novely zákona o konkurzu a vyrovnání. Poslanci měli šanci posílit práva věřitelů a oslabit spojení soudců a správců konkurzních podstat. Proč tak neučinili...

V druhé polovině února Poslanecká sněmovna neschválila poměrně rozsáhlý poslanecký návrh novely zákona o konkurzu a vyrovnání. Poslanci měli šanci posílit práva věřitelů a oslabit spojení soudců a správců konkurzních podstat. Proč tak neučinili, o tom jsme hovořili s členem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ing. Janem Mládkem, CSc

Předkládali návrh novely především poslanci ODS?

Návrh novely zákona o konkurzu a vyrovnání předkládalo osm poslanců napříč politickým spektrem s výjimkou komunistů. Kromě mé osoby a Michala Krause za ČSSD to byli dva lidovci, dva členové Unie svobody a dva poslanci z ODS. Jiná věc je, že poslankyně ODS dr. Dundáčková, která se jím zabývala již v minulosti, se stala mluvčí. Možná, že to byl jeden z problémů, proč naši poslanci nevzali předložené znění jako svůj návrh.

O co v poměrně rozsáhlé novele zákona o konkurzu a vyrovnání šlo?

V tomto zákoně totiž více než kde jinde platí, že ďábel je skryt v detailech. Věcně v novele byly, kromě stovky detailů, dvě základní věci. Jednak šlo o to posílit úlohu věřitelů a věřitelských výborů. Logika by měla být taková, že v okamžiku, kdy někdo nesplácí své závazky, tak by mu měla být odejmuta kontrola nad firmou, kterou převezmou ti, kteří tam mají své pohledávky, tedy věřitelé. U nás je to bohužel zatím tak, že kontrolu nad firmou přebere správce konkurzní podstaty spolu se soudcem. Druhou věcí byla otázka zajištěných věřitelů, to znamená jestli zajištěný věřitel se uspokojuje přednostně nebo jestli dostane pouze 70 procent jako je tomu doposud. Na této druhé otázce jednání zkrachovalo. Sdělovací prostředky příliš nezachytily poměrně dramatický průběh hlasování. My jsme hlasovali a prošel zákon, kde byla posílena úloha věřitelů, a všichni byli spokojeni. Neprošlo však těch 70 procent. Bohužel moji kolegové v sociální demokracii nepochopili jednu věc a to, že nepomáhají drobným věřitelům, ale především oněm správcům konkurzní podstaty, protože o ty hlavně šlo – ti měli hlavní strach, aby nepřišli o své poměrně dobré příjmy.

Jak jednání ve Sněmovně pokračovalo?

Pak ovšem začalo drama, protože v okamžiku, kdy byly schváleny pozměňovací návrhy, tak k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu jsme schválili posílení úlohy věřitelů a ponechali omezené uspokojení zajištěných věřitelů. V tomto okamžiku se někteří spolupředkladatelé vzdali svého autorství a nechtěli být s tímto zákonem spojováni – byli to tuším poslanci za ODS a poslanec Kalousek. Já jsem potom vystoupil s prohlášením, že mě sice také mrzí, že v návrhu novely nemají větší procento zajištění věřitelé, nicméně za hodnotu považuji skutečnost, že se alespoň podařilo posílit úlohu věřitelů. Bohužel v tomto okamžiku návrh novely Poslanecká sněmovna shodila ze stolu a neschválila jej, což já vidím jako velmi nešťastné a politováníhodné rozhodnutí. Sebekriticky mohu říci, že jsem se tomuto návrhu měl více věnovat, více se v této věci angažovat. Musím však také uvést, že jakkoliv jsem s tímto návrhem souhlasil, tak ta věc sama není pro mě, protože já nejsem člověk detailu. A tento zákon je o detailech.

Co bude s návrhem novely dál? Zaslechl jsem, že by se v nějaké podobě měla objevit v Senátu…

Návrh novely nebyl schválen, takže nemůže jít do Senátu. Teď je tu jiná věc. Šlo o poslanecký návrh a vedle něho je průběžně připravován nový insolvenční zákon.

Slyšel jsem, že jde o dva návrhy zákona. Jeden připravilo Ministerstvo spravedlnosti, druhý místopředseda vlády Martin Jahn…

Půjde o jeden zákon, který by mělo předložit Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s místopředsedou vlády Jahnem. A měl by řešit i problémy této neschválené bankovní novely. Bohužel mám temnou obavu. Není totiž vyloučeno, že se schválit nestihne, protože nám hrozí předčasné volby. A upřímně řečeno, i když nebudou předčasné volby, tak toho času není mnoho. Je to velká škoda.

Nejnovější články