Odpověď na otázku Hospodářských novin 8.4.2005

15.5.2005 | Rozhovory | Autor: Hospodářské noviny

Jak může nejistota existence (jakékoliv) vlády ovlivnit fungování firem ? Každá politická nestabilita, tedy i nejistota existence vlády, obecně ekonomice a firmám škodí. Politici by měli zajišťovat příznivé podmínky pro růst ekonomiky a...

Jak může nejistota existence (jakékoliv) vlády ovlivnit fungování firem ?

Každá politická nestabilita, tedy i nejistota existence vlády, obecně ekonomice a firmám škodí. Politici by měli zajišťovat příznivé podmínky pro růst ekonomiky a to včetně sociální soudržnosti. Nicméně v konkrétním případě České republiky nemá vládní politická krize zatím přímý negativní vliv na ekonomiku. Je to dáno tím, že za vlád ČSSD začala v ČR skutečně fungovat tržní ekonomika (kapitalismus). Zlomem byla privatizace bank. Do té doby sice byla většina podniků formálně zprivatizována, ale jejich bytí či nebytí bylo závislé na úvěrech od polostátních bank. Tedy jinými slovy na politických vlivech. Kdyby byly nezprivatizované banky, již v této chvíli se pravděpodobně promítla politická nestabilita do fungování firem! Dalším stabilizujícím prvkem je pevná integrace do evropských (EU) a euroatlantických struktur (NATO), která velmi snižuje nebezpečí, že bouře v českém politickém rybníku ohrozí ekonomiku ČR.

Zároveň ovšem platí, že vlekoucí se politická krize by mohla ohrozit přijetí komplexních novel zákona o konkurzu a zákoníku práce. O plnění konvergenčního programu pro přijetí Eura ani nemluvě. Je tedy žádoucí, aby politická nestabilita byla v krátké době vyřešena a to tak, že se v ní neobjeví ani náznaky nějakých komunistických experimentů.

Nejnovější články