Pán od K rozšiřuje v novinách nepravdy

27.2.1999 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Pán od K by pro tuto zemi udělal nejvíc, kdyby nějak zajistil, aby se energie věnovaná v různých formách jeho osobě přeměnila ve snahu o vylízání se z úspěchů, které jsme utrpěli při transformaci pod jeho vedením

Pán od K by pro tuto zemi udělal nejvíc, kdyby nějak zajistil, aby se energie věnovaná v různých formách jeho osobě přeměnila ve snahu o vylízání se z úspěchů, které jsme utrpěli při transformaci pod jeho vedením

Píši toto stanovisko s velkou nechutí. Nicméně napsat je musím, neboť jsem byl velmi nekorektně napaden. V pátek 12. února 1999 zahájily LN sérii článků "Kudy z krize?" První příspěvek napsal jeden z jejích hlavních aktérů - "pán od K" (dříve ministr, premiér, dnes nějaká vysoká funkce v parlamentu).

Napsal o tom, jak transformaci dělal na výbornou, a v jeho článku není ani zmínka, jak z krize ven. Jde především o útok na ty, které považuje za kritiky své doktríny. Projevuje pak zvláštní smysl pro humor, když je označí za "pány od M: Mlčochové, Matějkové, Mládkové, Matějů, Mlynářově, Machovcové". Následně pak předvádí černobílé vidění světa: existuje jen jediný správný model, "tržní ekonomika bez přívlastků" (nejlépe provedení pána od K), a jeden nesprávný model, tedy centrální plánování, od kterého jdeme a ke kterému bychom sklouzli, kdybychom dali na pány od M. To nezavdává žádný podnět ke stížnostem,neboť jde pouze o názor (byt evidentně mylný) pána od K. Na omyl má plné právo. On však jde dál a tvrdí: "Pan Mládek nedávno na konferenci v Brně řekl, že bylo chybou, že naše podniky v devadesátých letech směly vyrábět, co chtěly" (LN 12.2.). To už je zjevná nepravda, vůči které je nutné se veřejně ohradit! Jde o snahu o potrestání za výklad na zmíněné konferenci v Brně: Pánovi od K na ní totiž bylo vysvětleno, kam jsme přišli s jeho sociálněinženýrským experimentem zvaným kuponová privatizace. Hospodářské výsledky podniků zprivatizovaných na kupony jsou daleko nejhorší a vyrovnají se jim pouze podniky zprivatizované na úvěr. Podniky; které zůstaly státní, mají lepší výkon, a ty, které zprivatizoval zahraniční kapitál, jsou daleko nejlepší. Toto věcné a čísly doložené shrnutí výsledků (smutných) působení pána od K ve funkci velkého reformátora vedlo k odměně/revanši v podobě uvedeného nepravdivého tvrzení.

Je velmi obtížné racionálně vysvětlit důvody této nepravdy. Na zmíněné konferenci se tématu nepravdy nejvíce přiblížila diskuse o tom, zda má stát podporovat podniky vyrábějící výrobky s vysokým podílem přidané hodnoty. Pánovi od K bylo vysvětleno, že jeho argument, podle něhož je lhostejné, zda se přidaná hodnota vytváří drcením kamení, výrobou aut nebo počítačů, měl dlouho úspěch. Hlavně že je zisk! Potíž byla v tom, že argument pána od K je pravdivý jen ze statického pohledu. V daném roce je lhostejné, zda ekonomika dosahuje růst HDP drcením kamení či výrobou aut. Z dynamického pohledu to lhostejné není, neboť míra zisku a přidané hodnoty při drcení kamení má tendenci klesat, kdežto u výrobků s vysokou přidanou hodnotou má tendenci k růstu. Něco podobného platí i o pracovní síle, která při drcení kamení nerozvíjí své schopností na rozdíl od té, která pracuje ve výrobách s vysokou přidanou hodnotou. Vláda by měla nepřímými nástroji (např. fiskálními, podporou vědy a výzkumu) preferovat výrobce s vysokou přidanou hodnotou a destimulovat výrobu a vývoz surovin a polotovarů (například drceného kamení). Na základě vlivu takových nástrojů pak soukromé subjekty svobodně rozhodují, co vyrábět, a co ne. Z tohoto vysvětlení udělal pán od K závěr, že bylo chybou, že naše podniky směly v devadesátých letech vyrábět, co chtěly! Zdá se, že v lepším případě napsal pán od K zjevnou nepravdu, protože má doktrinářské vidění světa, v tom horším ji napsal, protože jde o styl jeho politiky. Celkově se pak zdá, že se příliš mnoho energie a emocí věnovalo na adoraci, kritiku, obhajování či vyrovnání se s pánem od K. Pán od K by pro tuto zemi udělal nejvíc, kdyby nějak zajistil, aby se energie vynaložená pozitivně či negativně na jeho osobu mohla přeměnit v úsilí, jak se vylízat z úspěchů, které jsme utrpěli při transformaci pod jeho vedením.

Nejnovější články