Počet řemeslníků začíná růst, zdůraznil na konferenci k "Roku řemesel 2016" ministr Jan Mládek

9.2.2017 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se dnes na Výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech zúčastnil slavnostního zahájení čtyř stavebních veletrhů - STŘECHY PRAHA, SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRAHA A FOR PASIV. Vystoupil též na tiskové konferenci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k vyhodnocení výsledků loňského rozsáhlého projektu na podporu řemesel a učňovského vzdělávání "Rok řemesel 2016".

Na tiskové konferenci k Roku řemesel 2016 diskutovali zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, školství a zemědělství a dalších institucí zejména o trendech vývoje řemesel a zájmu o technické obory a učňovské vzdělávání a také o uvažovaném zavedení tzv. mistrovské zkoušky, na jejíž podobě zatím nepanuje mezi resorty konečná shoda.

 "Za Ministerstvo průmyslu a obchodu mohu uvést, že obecně nejsme proti vytvoření modelu mistrovské zkoušky a jeho následného zavedení do praxe. Jeho hlavním cílem je podpořit další profesní růst absolventů oborů středního vzdělávání a vytvořit alternativní přístup ke studiu na terciální úrovni. Ve vazbě na vstup do podnikání by však měla být mistrovská zkouška postavena na bázi dobrovolnosti, nikoliv jako nutná podmínka vstupu do podnikání," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Ministr Jan Mládek rovněž zdůraznil potřebu optimálně nastavit systém vzdělávání v technických oborech učňovského a středního typu tak, aby Česká republika v budoucnosti úspěšně čelila nedostatku technicky vzdělaných pracovníků a řemeslníků. "Za potěšující považuji skutečnost, že počet řemeslníků u nás průběžně roste. Vloni bylo v živnostenském rejstříku evidováno na 965 tisíc oprávnění k provozování řemeslných živností. To bylo o 16 tisíc více než v roce 2015. Od roku 2008, kdy byla provedena poslední velká rekodifikace jednotlivých živností, vzrostl počet živnostenských oprávnění pro řemeslné živnosti o 168 tisíc. Věřím, že k zájmu o řemesla přispěje i podpora a motivace ke vzdělávání v řemeslných profesích," dodal ministr Jan Mládek.

Nejnovější články

Související články