Přijetí zákona o povinnosti prokázat legální nabytí majetku

5.2.2013 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Přijetí zákona o povinnosti prokázat legální nabytí majetku není jenom záměrem nedávno zvoleného nového českého presidenta Miloše Zemana, ale je i dlouhodobě součástí programu hlavní opoziční strany ČSSD.

Přijetí zákona o povinnosti prokázat legální nabytí majetku není jenom záměrem nedávno zvoleného nového českého presidenta Miloše Zemana, ale je i dlouhodobě součástí programu hlavní opoziční strany ČSSD. Je tedy reálná šance, že po příštích volbách bude tento zákon prosazen. A je to tak dobře!

V čem bude hlavní změna oproti současnému stavu? Již nyní je možné zabavit majetek, který byl získán trestnou činností. Nicméně důkazní břemeno leží na státu. Pokud bude přijat zákon o povinnosti prokázat legální nabytí majetku, tak bude důkazní břemeno na tom, který bude nabývat významnější majetek, aby prokázal, odkud na něj získal prostředky. A pokud to neprokáže, bude zdaněn nějakou vysokou sazbou, ČSSD například navrhuje 74%.

Takovýto zákon bude přínosem pro naši zemi i když bude platit jen pro majetek získaný až po vstoupení zákona v platnost. Protože v naší zemi se kradlo, krade a krást bude. Je tedy více než žádoucí zúžit zlodějům prostor a alespoň částečně jim zabavit výsledky trestné činnosti, ať již je to přímá krádež, výnosy z nelegálních aktivit anebo jen zdroje získané krácením daní.

Očekávání občanů jsou ovšem větší. Byli by rádi, aby se zákon vztahoval i na tuneláře z dob privatizace či na lidi osvobozené Klausovou amnestií z 1. ledna tohoto roku. Jestli se toto povede, je poněkud otázkou, protože otevřená retroaktivita může narazit na ústavní soud, jako se to stalo na Slovensku. Nicméně je třeba se pokusit jít co nejdále a alespoň částečně napravit morální marasmus, který v této zemi dramaticky prohloubil president České republiky Václav Klause za pasivní či aktivní spoluúčasti celé Nečasovy vlády.

Defétistické postoje, že stejně zákon nedostihne všechny a že se skryjí v daňových rájích vedou k resignaci na snahu omezit prostor pro trestnou činnost. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale vlády některých významných zemí, především vláda USA začaly dělat kroky, které by měly omezit prostor pro skrývání výsledků trestné činnosti či jen neplacení daní v daňových rájích. Česká republika by také měla přispět svou troškou do mlýna.

Vyšlo v Hospodářských novinách v pondělí 4. února 2013 na straně 24.

Nejnovější články